GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÇOCUK DİŞHEKİMLİĞİNDE PSİKOLOJİK SAĞLIĞIN KORUNMASI/DHF2442
Dersin Adı: ÇOCUK DİŞHEKİMLİĞİNDE PSİKOLOJİK SAĞLIĞIN KORUNMASI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Mesleki ve günlük yaşantıda stres ve kaygının karşılaşılabilecek durumlar olduğunu bilir.
Mesleki ve günlük yaşantıda stres ve kaygının azaltılmasına yardımcı tekniklerin farkındadır.
Mesleki ve günlük yaşantıda stres ve kaygının azaltılmasına yardımcı tekniklerden kendine uygun teknik ve yaklaşımı araştırır.
Mesleki ve günlük yaşantıda stres ve kaygının azaltılmasına yardımcı tekniklerden kendine uygun teknik ve yaklaşımı deneyimler.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Stres ve kaygının tanımı
2. Hafta  Stres ve kaygının kimyası
3. Hafta  Stres ve kaygıya karşı farkındalık
4. Hafta  Yaşam tatmini ve mesleki tatmin kavramı
5. Hafta  Gündelik ve mesleki yaşantıda stres - kaygı kaynakları
6. Hafta  Gündelik ve mesleki yaşantıda stres - kaygı kaynakları kişisel analiz
7. Hafta  Gündelik ve mesleki yaşantıda stres ve kaygı ile başa çıkabilme yolları; Stres Yönetimi
8. Hafta  Gündelik ve mesleki yaşantıda stres ve kaygı ile başa çıkabilme yolları; Stres Yönetimi
9. Hafta  Gündelik ve mesleki yaşantıda stres ve kaygı ile başa çıkabilme yolları: Gevşeme Teknikleri
10. Hafta  Gündelik ve mesleki yaşantıda stres ve kaygı ile başa çıkabilme yolları: Nefes ve Meditasyon
11. Hafta  Gündelik ve mesleki yaşantıda stres ve kaygı ile başa çıkabilme yolları: Egzersiz
12. Hafta  İletişim Becerileri
13. Hafta  Kendini tanıma-tanımlama
14. Hafta  Dönem değerlendirmesi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
1
10
 Uygulama
1
10
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
2
12
 Materyal tasarlama, uygulama
4
2
8
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
3
2
6
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
3
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
3
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
81
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.24
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Didem ATABEK)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (didemyolalici@gazi.edu.tr , dtdidem@hotmail.com)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (didemyolalici@gazi.edu.tr , didemyolalici@gazi.edu.tr)