GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DİŞ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ/DHF100
Dersin Adı: DİŞ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ
Dersin Kredisi: 11 Ders AKTS : 11
Dersin Yarıyılı: 1-2 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Diş hekimliğinde terminolojiyi, maniplasyon malzemeleri ve maddenin yapısı ile ilgili bilgileri bilir.
Alçı, mum ve akrilik rezin özelliklerini ve bu malzemelerle ilgili uygulamaları bilir.
Ağız boşluğu, maksilla ve mandibula anatomisini bilir.
Doğal dişlerin gelişimini, diş formüllerini bilir.
Alt-üst kesici, köpek ve küçük azı dişlerinin fonksiyonlarını, morfolojik özelliklerini bilir ve uygulamalarını yapar.
Alt-üst büyük azı dişlerinin fonksiyonlarını, morfolojik özelliklerini bilir ve uygulamalarını yapar.
Metalleri ve alaşımlarını, rövetmanları, döküm tekniklerini bilir.
Özel ölçü kaşığı, akrilik rezinin tamirinin ve akrilik rezinin tesfiye-polisajının özelliklerini bilir ve uygulamalarını yapar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Terminoloji, maniplasyon malzemeleri, maddeler bilgisine giriş (maddenin yapısı ve fiziksel özellikleri)
2. Hafta  Alçı, özellikleri ve maniplasyonları, alçı yapısı, fiziksel ve kimyasal özellikleri.
3. Hafta  Mum, özellikleri ve maniplasyonları
4. Hafta  Akrilik rezin, özellikleri ve maniplasyon, polimer ve polimerizasyon.
5. Hafta  Ağız boşluğu ve anatomisi, maxilla anatomisi, mandibula anatomisi
6. Hafta  Dişlerin gelişimi, diş formülleri (Notasyon)
7. Hafta  Daimi üst orta kesici dişler.
8. Hafta  Daimi üst yan kesici dişler
9. Hafta  Daimi alt orta kesici dişler, daimi alt yan kesici dişler
10. Hafta  Daimi üst köpek dişleri
11. Hafta  Daimi alt köpek dişleri
12. Hafta  Daimi üst 1.küçükazı dişler
13. Hafta  Daimi üst 2. küçükazı dişler
14. Hafta  Daimi alt 1. küçükazı dişler
15. Hafta  Daimi alt 2. küçükazı dişler
16. Hafta  Daimi üst ı. büyükazı dişler
17. Hafta   Daimi üst 2. büyükazı dişler
18. Hafta  Daimi alt 1. büyükazı dişler
19. Hafta  Daimi alt 2. büyükazı dişler
20. Hafta  Daimi üst 3. büyükazı dişler, daimi alt 3. büyükazı dişler
21. Hafta  Döküm tekniği, rövetmanlar
22. Hafta  Metaller ve metal alaşımları
23. Hafta   Ölçü maddeleri, özellikleri ve irreversible hidrokolloidler.
24. Hafta   Özel (Kişisel) ölçü kaşığı
25. Hafta  Kaide plağı ve kaide plağı olarak kullanılan materyaller ve mumlar.
26. Hafta  Lehim tekniği, lehimler
27. Hafta  Akrilik rezin tamiri. Dişhekimliğinde kullanılan frezler, aşındırıcılar, tesviye ve polisaj materyalleri
28. Hafta  Protez tanım, tarihçe protez sınıflandırma.
29. Hafta  
30. Hafta  
31. Hafta  
32. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
30
 Projeler
0
0
 Pratik
2
30
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
28
2
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
28
6
168
 Okuma Faaliyetleri
8
2
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
2
16
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
3
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
263
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
10.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
11
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Turan Korkmaz , Doç. Dr.Arzu Zeynep Yıldırım Biçer , Doç. Dr. Merve Çakırbay Tanış , Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kocacıklı)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (turank@gazi.edu.tr)