GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ/DHF300
Dersin Adı: PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ
Dersin Kredisi: 9 Ders AKTS : 9
Dersin Yarıyılı: 5-6 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Tam ve kısmi dişsizlikte teşhis ve tedavi planlaması ile tam protez, hareketli bölümlü protez ve sabit protez uygulamalarının klinikte öğretilmesi.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze hem teorik dersler hemde laboratuvar ve klinikte pratik eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Sabit protezlerde teşhis ve tedavi planlaması Tam protezlerde ölçü alma, modifiye ölçü teknikleri
2. Hafta  Kron-köprü protezlerde ölçü ve retraksiyon Tam protez sınırları, Herbst testleri
3. Hafta  Köprü gövdeleri Tam protezlerde artikülatöre alma ve artikülatörler
4. Hafta  Kron-köprü protezlerinde statik Tam protezlerde şablonlar ve mumlu prova
5. Hafta  Periodontal harabiyetli dişlerin sabitlenmesi (splint köprüler) Tam protezlerde diş seçimi, diş dizimi, dişli prova
6. Hafta  Parsiyel protezlerde metal kaide laboratuar işlemleri immediyat tam protezler
7. Hafta  Parsiyel kron destekli köprüler Bölümlü protezlerde hasta kayıt ve anamnez, bölümlü protez öncesi ağız hazırlığı
8. Hafta  Metal destekli porselen köprüler Bölümlü protezlerde sınıflandırma türleri ve metal destekli bölümlü protez parçaları
9. Hafta  Kron-köprü protezlerinde estetik Tek parça döküm protezlerde tutucular
10. Hafta  Estetik veneer materyallerinin metal alt yapı ile bağlantısı Bölümlü protezlerde ölçü alma
11. Hafta  Aşırı madde kaybı olan dişlerin protetik rehabilitasyonu Bölümlü protezlerde laboratuar başarısızlıkları I
12. Hafta  Hareketli bölümlü protez dayanak dişlerinde yapılan sabit protetik işlemler Bölümlü protezlerde laboratuar başarısızlıkları II
13. Hafta  Simantasyon
14. Hafta  Sabit bölümlü protezlerde renk seçimi
15. Hafta  Diş kesiminin diş ve çevre dokulara etkisi
16. Hafta  Tam protezlerde ağız hazırlığı, geriatrik hasta değerlendirilmesi
17. Hafta  .
18. Hafta  .
19. Hafta  .
20. Hafta  .
21. Hafta  .
22. Hafta  .
23. Hafta  .
24. Hafta  .
25. Hafta  .
26. Hafta  .
27. Hafta  .
28. Hafta  .
29. Hafta  .
30. Hafta  .
31. Hafta  .
32. Hafta  .
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
0
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
30
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
28
2
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
16
8
128
 Okuma Faaliyetleri
8
1
8
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
1
8
 Materyal tasarlama, uygulama
16
1
16
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
216
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.64
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
9
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Arife Doğan , Prof. Dr. Dilek Nalbant , Doç. Dr.Evşen Tamam , Doç. Dr. Serdar Polat )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/leventnalbant)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (adogan@gazi.edu.tr , dnalbant@gazi.edu.tr , ewsen@gazi.edu.tr , serdarpolat@gazi.edu.tr , duygukoc@gazi.edu.tr)