GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GENEL ANATOMİ/ANA100
Dersin Adı: GENEL ANATOMİ
Dersin Kredisi: 8 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1-2 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
1-Neurocranium kemiklerini tanımlar
2-Visserocranium kemikleri tanımlar
3-Üst extremite kemikleri, columna vertebralis kemiklerini ve eklemlerini tanımlar ve işlevlerini anlatır.
4-Alt extremite kemikleri, eklemleri tanımlayabilir ve işlevlerini anlatır
5-Baş- boyun kasları tanımlayabilir ve işlevlerini anlatır
6-Boyun üçgenleri ve boyun fasyalarını tanımlayabilir ve işlevlerini anlatır
7-Üst ekstremite kaslarını ve alt ekstremite kaslarını, karın kaslarını tanımlayabilir ve işlevlerini anlatır
8-Kalp, büyük damarlar, baş- boyun damarlarını tanımlayabilir ve işlevlerini anlatır
9-Mediastinum, toraks, burun, larynx, trachea, akciğerleri tanımlayabilir ve işlevlerini anlatır
10-Lenfatik sistemi tanımlayabilir ve işlevlerini anlatır. 11. Sindirim sistemi organlarını tanımlayabilir, bölümlerini sayar ve işlevlerini anlatır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Tıp etiği konularını didaktik anlatma, vaka sunumu ve tartışması, soru-cevap
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  1.Hafta Terminoloji, Kemikler ve eklemler hakkında genel bilgi
2. Hafta  2.Hafta Neurocranium kemikleri, Viscerocranium kemikleri ve ossicula auditus
3. Hafta  3.Hafta Kafanın ve yüzün çeşitli yönlerden görünümü, temporomandibuler eklem
4. Hafta  4.Hafta Columna vertebralis, ossa thoracis, stemum, costae ve compages thoracis
5. Hafta  5.Hafta Toraks ve vertebra eklemleri, Omuz kemeri ve üst taraf kemikleri
6. Hafta  6.Hafta Pelvis kemeri ve alt taraf kemikleri
7. Hafta  7.Hafta Üst taraf eklemleri
8. Hafta  8.Hafta Alt taraf eklemleri
9. Hafta  9.Hafta Kaslar hakkında genel bilgi, medulla spinalis ve spinal sinirler
10. Hafta  10.Hafta Baş ve boyun yüzeyel yapıları, yüzün mimik kasları ve çiğneme kasları
11. Hafta  11.Hafta Hyoid altı ve hyoid üstü kaslar, boyun ön bölgesi derin grup kasları
12. Hafta  12.Hafta Boyun üçgenleri, plexus cervicalis, baş ve boyun damarları
13. Hafta  13.Hafta Yüzeyel ve derin ense ve sırt kasları,
14. Hafta  14.Hafta Omuz ve pektoral bölge kasları, meme anatomisi
15. Hafta  15.Hafta Aksilla anatomisi
16. Hafta  16.Hafta Plexus brachialis 17.Hafta Üst taraf kasları, damar ve sinirleri 18.Hafta Plexus lumbosacralis 19.Hafta Uyluğun ön-iç bölgesi ve femoral ü
17. Hafta  .
18. Hafta  .
19. Hafta  .
20. Hafta  .
21. Hafta  .
22. Hafta  .
23. Hafta  .
24. Hafta  .
25. Hafta  .
26. Hafta  .
27. Hafta  .
28. Hafta  .
29. Hafta  .
30. Hafta  .
31. Hafta  .
32. Hafta  .
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
20
 Ödev
2
20
 Uygulama
2
20
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
28
2
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
28
2
56
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
28
2
56
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
1
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
1
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
196
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirir
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirir
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Gazi müniversitesi Tıp Fak. Anatomi ABD. Öğretim Üyeleri.)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://med.gazi.edu.tr/posts/view/title/anatomi-20587)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (tpeker@gazi.edu.tr)