GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ORTODONTİ/DHF470
Dersin Adı: ORTODONTİ
Dersin Kredisi: 6 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 7-8 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Ortodontik tanı araçlarını kavrar. Ortodontik tanı araçlarını kullanarak ortodontik anomaliyi teşhis edebilir.
Ortodontik anomalilerin etiyolojisini ayırt eder.
Ortodontide klinik muayenenin detaylarını bilir. Malokluzyonun teşhisini koyabilir.
Ortodontik tedavi ihtiyacını belirleme becerisine sahip olur. Klinik muayene bulgularını ortodontik tedavi planlamasında kullanır.
Ortodontik tedavi ihtiyacı olan hastayı tanıyacak ve temel bir tedavi planı oluşturarak uygun zamanda ortodontiste yönlendirecek bilgiye sahip olur.
Gelişme çağındaki bireylerin ağız, diş ve çene gelişimini takip eder ve gerektiğinde uzmanına yönlendirir.
Ortodontik tedavi teknikleri hakkında bilgi sahibi olur. Ortodontik model üzerinde ortodontik tel bükümü yapabilir..
Basit ortodontik işlemleri yapabilir (ölçü,mölleme, ligatürleme). Model analizi, temel sefalometrik analizlerle ilgili bilgi sahibi olur.
Yer tutucu, tek diş hareketini ilgilendiren veya çapraz kapanış düzeltiminde kullanılan müteharrik apareylerin planlaması, hastaya takılma ve uyumlanmasını yapar.
Ortodontik tedavi gören hastalarda ağız diş sağlığına ilişkin değişiklikleri belirleyebilir, oral hijyen ve diş çürüğü kontrolü yapar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze teorik ve klinikte pratik eğitim şeklinde verilmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Ortodontide Tanı Ve Tanı Araçlarının Önemi Klinik muayene bulgularının ortodontik tedavi planlamasında kullanılması
2. Hafta  Fonksiyonel Analiz Fonksiyonel Analiz
3. Hafta  Büyüme Evreleri Ve Ortodontik Uygulamaları Ortodontik Tedavilere Giriş Ve Ortodontik Uygulamaların Sınıflandırılması
4. Hafta  Koruyucu Ortodontik Uygulamalar (Süt Dişlenme Sonuna Kadar) Koruyucu Ortodontik Tedavi (Erken Karışık Dişlenme Dönemi)
5. Hafta  Daimi Diş Çekimi ile Yapılan Ortodontik Sürme Rehberliği (Seri Çekim) Daimi Diş Çekimi Olmadan Yapılan Sürme Rehberliği ve Doğumsal Diş Eksikliğinde Yapılan Ortodontik Sürme Rehberliği
6. Hafta  Hareketli Yer Tutucu, sabit yer tutucu Durdurucu (İnterseptif) Ortodontik Tedavilere Giriş Ve Alışkanlıkların nedenleri ile Etkileri
7. Hafta  Anormal Dil Fonksiyonlarının Etkileri, Nedenleri, Tedavi Prensipleri Ve Durdurucu Tedavisi, Parmak Emme, Ağız Solunumu Alışkanlıkları ve Myofonksiyonel tedavi
8. Hafta  Dudak Emme Alışkanlığı, Etkileri, Nedenleri Ve Tedavi Prensipleri Ortodontik Diş Hareketleri Ve Destek Doku Cevabı
9. Hafta  Ortodontik Diş Hareketleri Ve Destek Doku Cevabı Düzeltici Ortodontik Tedavilere Giriş Ve Ortodontide Ankraj
10. Hafta  Kuvvet Kaynakları Kuvvet Kaynakları
11. Hafta  Yer kazanma yöntemleri Yer kazanma yöntemleri
12. Hafta  Yer kazanma yöntemleri Yer kazanma yöntemleri
13. Hafta  Dişsel ön çapraz kapanış ve tedavisi, Çapraz Kapanış (tek veya birden fazla diş ) Hareketli Ortodontik Aperey Uygulaması (Tek veya birden fazla dişte anterior çapraz kapanış düzeltici) , Ortodontik hareketli aparey uygulaması (bir veya birden fazla diş düzeltici), Kanin retraktörü ve verenli hare
14. Hafta  Fonksiyonel Çene Ortopedisi Uygulamaları Fonksiyonel Çene Ortopedisi Uygulamaları- Sınıf 2
15. Hafta  Ağız Dışı Ortodontik Aperey Uygulamaları, Headgear uygulaması
16. Hafta  Fonksiyonel Çene Ortopedisi Uygulamaları - sınıf 3 Ortopedik Yüz Maskesi Uygulaması
17. Hafta  Çenelik Uygulaması Ortodontik Hızlı Üst Çene Genişletmesi, Ortodontik Yavaş Üst çene genişletmesi, Ortodontik hareketli aparey uygulaması (birden fazla posterior dişi düzeltici)
18. Hafta  Diastema, Doğumsal Ve Kazanılmış Diş Eksikliklerinde Preprotetik Amaçla Ortodontik Yer Sağlama, Doğumsal Diş Eksikliklerinde Sabit Ortodontik Tedavi ile Boşluk Kapatılması Derin Kapanış Tedavisi
19. Hafta  Açık Kapanış Vakalarının Ortopedik Tedavisi Açık Kapanış Vakalarının Ortopedik Tedavisi
20. Hafta  Sabit Ortodontik Tedavi Uygulaması Sabit Ortodontik Tedavi Uygulaması
21. Hafta  Sabit Ortodontik Tedavi Uygulaması Erişkin Ortodontisi, Preprotetik Amaçlı Ortodontik Ekstrüzyon ve İntrüzyon uygulaması,
22. Hafta  Preoperatif Dudak Damak Yarığı Apareyi Uygulaması Süt Ve Daimi Dentisyonda Dudak Damak Yarığı Tedavi Yaklaşımları
23. Hafta  Ortodontik Açıdan Distraksiyon Osteogenezis Uygulamaları TME ve Temporomandibular eklem hastalıkları/düzensizlikleri Ortodonti İlişkisi
24. Hafta  Klas 1 Malokluzyonlarda Tedavi Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi Klas 2 Malokluzyonlarda Tedavi Yaklaşımlarının Karşılaştırmalı Olarak değerlendirilmesi
25. Hafta  Klas 3 Malokluzyonlarda Tedavi Yaklaşımlarının Karşılaştırmalı Olarak değerlendirilmesi Gömülü Dişlerin Ortodontik Sürdürülmesi
26. Hafta  Gömülü Dişlerin Ortodontik Sürdürülmesi Pekiştirme Tedavisi
27. Hafta  Ortodontik Pekiştirme Apareyi Uygulamaları Ortodontik Aygıt Kaynaklı Yaralanmaların Acil Müdahalesi
28. Hafta  Vaka Tartışması Vaka Tartışması
29. Hafta  
30. Hafta  
31. Hafta  
32. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
2
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
10
 Quiz
2
20
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
28
2
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
5
20
100
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
1
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
160
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr.Sevil AKKAYA , Prof.Dr. Sema YÜKSEL , Prof.Dr. Neslihan ÜÇÜNCÜ , Prof.Dr. Emel YÜCEL , Prof.Dr.Tuba TORTOP , Prof.Dr.Nilüfer DARENDELİLER , Prof.Dr. Lale TANER , Prof.Dr.Çağrı ULUSOY , Prof.Dr. Cumhur TUNCER , Prof.Dr. Burcu BALOŞ TUNCER , Prof.Dr.Selin KALE VARLIK , Doç.Dr. Belma IŞIK ASLAN , Doç.Dr.Çağrı TÜRKÖZ , Doç.Dr.Emine KAYGISIZ , Doç.Dr. Deniz UZUNER , Doç. Dr. Nehir Canıgür BAVBEK.)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/sevilak , websitem.gazi.edu.tr/site/semay , websitem.gazi.edu.tr/site/ucuncu , websitem.gazi.edu.tr/site/tubatortop , Websitem.gazi.edu.tr/site/darende , websitem.gazi.edu.tr/site/laletaner , websitem.gazi.edu.tr/site/tuncer , websitem.gazi.edu.tr/site/selinkale , Websitem.gazi.edu.tr/site/cturkoz , Websitem.gazi.edu.tr/site/ekaygisiz , websitem.gazi.edu.tr/site/nehir.canigurbavbek.)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (sevilak@gazi.edu.tr , semay@gazi.edu.tr , ucuncu@gazi.edu.tr , emelyucel0@gmail.com , tubatortop@gazi.edu.tr , darende@gazi.edu.tr , laletaner@yahoo.com , culusoy77@yahoo.com , tuncer@gazi.edu.tr , burcu@gazi.edu.tr , kaleselin@yahoo.com , cturkoz@hotmail.com , ekaygisiz@gazi.edu.tr , fduzuner@yahoo.com.tr , ncanigur@yahoo.com.)