GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ/DHF540
Dersin Adı: AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ
Dersin Kredisi: 6 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 9-10 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenci hasta muayene ve tedavisinde kanıta dayalı tedavi, yasal ve etik sorumluluklarla ilgili temel prensipleri tanımlar
Cerrahi işlemlerin endikasyonunu koyar, tedaviyi planlayabilir.
Enfeksiyon kontrol önlemlerini alır
Anestezik seçimi ve anestezi tekniğinde yeterli olur.
Cerrahi aletleri tanır, vakaya uygun alet seçer
Cerrahi prensiplere uyarak diş çekimini gerçekleştirir ve gerektiğinde diş kökünü çıkartır
Komplikasyonları tanır,uygun işlemleri gerçekleştirebilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Gösterme, uygulama
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Daimi diş çekimi, süt dişi çekimi, komplikasyonlu diş çekimi ve minör oral cerrahi tekniklerinin pratiği, ameliyat asistanlığı
2. Hafta  Daimi diş çekimi, süt dişi çekimi, komplikasyonlu diş çekimi ve diğer oral cerrahi tekniklerinin pratiği, ameliyat asistanlığı
3. Hafta  Daimi diş çekimi, süt dişi çekimi, komplikasyonlu diş çekimi ve diğer oral cerrahi tekniklerinin pratiği, ameliyat asistanlığı
4. Hafta  Daimi diş çekimi, süt dişi çekimi, komplikasyonlu diş çekimi ve diğer oral cerrahi tekniklerinin pratiği, ameliyat asistanlığı
5. Hafta  Daimi diş çekimi, süt dişi çekimi, komplikasyonlu diş çekimi ve diğer oral cerrahi tekniklerinin pratiği, ameliyat asistanlığı
6. Hafta  Daimi diş çekimi, süt dişi çekimi, komplikasyonlu diş çekimi ve diğer oral cerrahi tekniklerinin pratiği, ameliyat asistanlığı
7. Hafta  Daimi diş çekimi, süt dişi çekimi, komplikasyonlu diş çekimi ve diğer oral cerrahi tekniklerinin pratiği, ameliyat asistanlığı
8. Hafta  Daimi diş çekimi, süt dişi çekimi, komplikasyonlu diş çekimi ve diğer oral cerrahi tekniklerinin pratiği, ameliyat asistanlığı
9. Hafta  ders yoktur
10. Hafta  NA ders yoktur
11. Hafta  NA ders yoktur
12. Hafta  NA ders yoktur
13. Hafta  NA ders yoktur
14. Hafta  NA
15. Hafta  NA ders yoktur
16. Hafta  NA ders yoktur
17. Hafta  NA ders yoktur
18. Hafta  NA ders yoktur
19. Hafta  NA ders yoktur
20. Hafta  NA ders yoktur
21. Hafta  NA ders yoktur
22. Hafta  NA ders yoktur
23. Hafta  NA ders yoktur
24. Hafta  NA ders yoktur
25. Hafta  NA ders yoktur
26. Hafta  NA ders yoktur
27. Hafta  NA ders yoktur
28. Hafta  NA ders yoktur
29. Hafta  NA ders yoktur
30. Hafta  NA ders yoktur
31. Hafta  NA ders yoktur
32. Hafta  NA ders yoktur
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
60
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
8
20
160
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
1
1
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
162
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr.Cansu Alpaslan , Prof. Dr. M. Barış Şimşek)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ()