GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ/DHF500
Dersin Adı: PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ
Dersin Kredisi: 6 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 9-10 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Doku destekli tam protezlerde endikasyon, kontrendikasyon, teşhis kriterleri, risk faktörlerini ve komplikasyonları bilir.
Doku destekli tam protezlerin yapım aşamalarını bilir ve uygular.
Diş doku destekli hareketli bölümlü protezlerde endikasyon, kontrendikasyon, teşhis kriterleri, risk faktörlerini ve komplikasyonları bilir.
Diş doku destekli hareketli bölümlü protezlerin yapım aşamalarını,bilir ve uygular.
Diş destekli sabit bölümlü protezlerde endikasyon, kontrendikasyon, teşhis kriterleri, risk faktörlerini ve komplikasyonları bilir.
Diş destekli sabit bölümlü protezlerin yapım aşamalarını bilir ve uygular.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze klinikte hasta başı pratik ve teorik uygulamalı eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Klinik uygulama
2. Hafta  Klinik uygulama
3. Hafta  Klinik uygulama
4. Hafta  Klinik uygulama
5. Hafta  Klinik uygulama
6. Hafta  Klinik uygulama
7. Hafta  Klinik uygulama
8. Hafta  Klinik uygulama
9. Hafta  Klinik uygulama
10. Hafta  Klinik uygulama
11. Hafta  Klinik uygulama
12. Hafta  Klinik uygulama
13. Hafta  Klinik uygulama
14. Hafta  Klinik uygulama
15. Hafta  Klinik uygulama
16. Hafta  Klinik uygulama
17. Hafta  Klinik uygulama
18. Hafta  Klinik uygulama
19. Hafta  Klinik uygulama
20. Hafta  Klinik uygulama
21. Hafta  Klinik uygulama
22. Hafta  Klinik uygulama
23. Hafta  Klinik uygulama
24. Hafta  Klinik uygulama
25. Hafta  Klinik uygulama
26. Hafta  Klinik uygulama
27. Hafta  Klinik uygulama
28. Hafta  Klinik uygulama
29. Hafta  Klinik uygulama
30. Hafta  Klinik uygulama
31. Hafta  Klinik uygulama
32. Hafta  Klinik uygulama
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
9
0
 Quiz
1
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
8
20
160
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
162
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Özgül KARACAER , Prof.Dr. Handan YILMAZ , Prof.Dr. Seçil KARAKOCA NEMLİ , Doç.Dr.Merve BANKOĞLU GÜNGÖR , Dr.Öğr.Üyesi Emre TOKAR , Prof.Dr. Arife DOĞAN , Prof. Dr. Cemal AYDIN , Prof. Dr. Le)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://dent-protetik.gazi.edu.tr/posts/view/title/prof.-dr.-ozgul-karacaer-203835?siteUri=dent-protetik)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ozguler@gazi.edu.tr , hozkula@gmail.com , secilkarakoca@yahoo.com , mervebankoglu@yahoo.com , emretokar@gazi.edu.tr )