GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ/DHF460
Dersin Adı: ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ
Dersin Kredisi: 6 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 7-8 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Kliniğe gelen çocuk hasta için davranış yönlendirme tekniklerini öğrenir.
Çocuk hastada anamnez alabilir, ekstraoral, intraoral muayene yapar, tedavisini değerlendirir.
Çocuk hastada radyografi çekme tekniklerini öğrenir, Çocuklardan alınan radyografilerde değerlendirme yapmasını öğrenir.
Çocuk hastada rubber-dam takmasını öğrenir
Çocuklarda ihmal ve istismar durumlarını öğrenir. Ağız diş yapısına zarar verebilecek davranışları bilir.
Sağlıklı süt ve daimi dentisyonun özelliklerini, yer kaybında yer tutucu yapmasını öğrenir.
Çocuklarda lokal anestezi tekniklerini ve yeni gelişmeleri öğrenir.
Çocuklarda sedasyon ve genel anestezi hakkında bilgi sahibi olur
Çocuklarda diş travmalarında acil tedaviyi ve uzmana yönlendirmeyi öğrenir.
Kök ucu kapanmamış sürekl dişlerde kök gelişiminin teşviki hakkında bilgi sahibi olur.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Çocuklarda davranış yönlendirme teknikleri
2. Hafta  Çocuklarda muayene, tanı ve tedavi planlaması
3. Hafta  Çocuklarda muayene, tanı ve tedavi planlaması
4. Hafta  Çocuklarda radyolojik algoritmanın uygulanması
5. Hafta  Çocukta radyografik değerlendirme
6. Hafta  Çocuklarda rubber-dam kullanımı
7. Hafta  Çocuklarda ağız kokusu
8. Hafta  Çocuk ve adölesanlarda temporomandibular eklem rahatsızlıkları
9. Hafta  Çocuk diş hekimliğinde lazer uygulamaları
10. Hafta  Çocukta ihmal ve istismar
11. Hafta  Çocuklarda zararlı alışkanlıklar
12. Hafta  Çocuklarda kapanış ilişkileri ve okluzyonun korunmasının önemi
13. Hafta  Çocuklarda orofasiyal disfonksiyonlar ve sonuçları
14. Hafta  Çocuklarda apse dağılımı ve gangren
15. Hafta  Çocuk diş hekimliğinde akılcı ilaç kullanımı
16. Hafta  Çocuklarda çekim endikasyonları,çekim ve risk faktörleri
17. Hafta  Çocuklarda ağız içi lokal anestezi uygulamaları
18. Hafta  Çocuklarda sedasyon ve genel anestezi
19. Hafta  Çocuklarda diş travmaları
20. Hafta  Genç sürekli dişlerde kök gelişiminin teşviki
21. Hafta  Engelli çocuklarda diş hekimliği hizmetleri
22. Hafta  Çocuklarda görülen enfeksiyon hastalıkları, genel semptomlar ve ağız içi belirtileri
23. Hafta  Çocuklarda sık görülen sistemik hastalıklar ve diş tedavisi
24. Hafta  Çocuklarda sık görülen sistemik hastalıklar ve diş tedavisi
25. Hafta  Çocuk diş hekimliğinde medikal acil durumlar
26. Hafta  Kemoterapi alan çocuk hastalarda diş hekimi yaklaşımı
27. Hafta  Çocuklarda periodontal ve yumuşak doku problemleri
28. Hafta  Çocukları etkileyen konjenital ve genetik hastalıklar
29. Hafta  
30. Hafta  
31. Hafta  
32. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
70
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
30
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
21
2
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
5
20
100
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
2
8
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
1
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
153
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.12
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Alev ALAÇAM , Prof.Dr. Neşe AKAL , Prof.Dr. Nurhan KIRMIZI , Prof.Dr. Ayşegül ÖLMEZ , Prof Dr. Haluk BODUR , Prof.Dr. Mesut ODABAŞ , Doç.Dr. Çağdaş ÇINAR Doç.Dr. Didem ATABEK , Do&)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.mesut@gazi.edu.tr)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (www.mesut@gazi.edu.tr)