GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ/DHF440
Dersin Adı: AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ
Dersin Kredisi: 6 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 7-8 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Fizik tedavi yöntemlerinin öğrenilmesi
Transplantasyon ve reimplantasyonun öğrenilmesi
Patolojik tetkik yöntemlerinin öğrenilmesi
Maksiller sinüs hastalıklarının öğrenilmesi
Preprotetik cerrahinin öğrenilmesi
Çene osteomiyelitinin öğrenilmesi
Odontojenik enfeksiyonların öğrenilmesi
Kistlerin öğrenilmesi
Lazer ve kriyocerrahinin öğrenilmesi

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Oral ve maksillofasiyal cerrahide fizik tedavi yöntemlerinin yeri
2. Hafta  Elektrocerrahinin kullanım alanları, tekniği ve komplikasyonları
3. Hafta  Transplantasyon ve reimplantasyon terimlerinin tanımı, tekniği
4. Hafta  Gelişim çağında ön diş travmaları ve tedavileri
5. Hafta  Patolojik tetkik yöntemleri, biyops, yöntemleri ve uygulama teknikleri
6. Hafta  IV ve IM enjeksiyon teknikleri
7. Hafta  Kriyocerrahi ve lazer cerrahisinin kullanım alanları, tekniği ve komplikasyonlar
8. Hafta  Kriyocerrahi ve lazer cerrahisinin kullanım alanları, tekniği ve komplikasyonlar
9. Hafta  Maksiller sinüsün fonksiyonel anatomisi ve sinüs hastalıklarında tanı yöntemi
10. Hafta  Maksiller sinüs hastalıklarının sınıflandırılması, klinik ve radyolojik bulgular ve tedavi
11. Hafta  Oroantral açıklıkların cerrahi kapatılma yöntemleri
12. Hafta  Odontojenik enfeksiyonun oluşumu, lokal ve sistemik bulgular
13. Hafta  Periapikal ve perikoronal enfeksiyonun tanımı ve özellikleri, enfeksiyonun anatomik boşluklara yayılımı
14. Hafta  Odontojenik enfeksiyon tedavisinde genel prensipler, cewrrahi ve destekleyici tedavi
15. Hafta  Preprotetik cerrahinin tanımı ve kemik dokuda yapılan operasyon teknikleri
16. Hafta  Kemik dokuda yapılan operasyon teknikleri
17. Hafta  Yumuşak dokuda uygulanan operasyon teknikleri
18. Hafta  Sulkoplastiler
19. Hafta  Sulkoplastiler
20. Hafta  Greftler ve alloplastik maddelerle yapılan operasyonlar
21. Hafta  Ogmentasyon ve osteotomi yöntemleri
22. Hafta  Apikal rezeksiyonun tanımı, endikasyon, cerrahi teknik ve hasta takibi
23. Hafta  Çene osteomiyeliti
24. Hafta  Kronik-diffüz skleroze osteomiyelit, Garre ve kronik spesifik osteomiyelitin özellikleri ve tedavi yaklaşımı
25. Hafta  Epitelli ve epitelsiz kistlerin tanımlanması, odontojenik keratokist ve gingival kistin özellikleri, ayırıcı tanı ve cerrahi tedavileri, olgu tartışması
26. Hafta  Lateral periodontal, Botyroid, Sialoodontojenik, dentigeröz ve erüpsiyon kistlerinin özellikleri, ayırıcı tanı ve cerrahi tedavileri, olgu tartışması
27. Hafta  Nazopalatin,nazolabial, radiküler ve paradental kistlerin özellikleri, ayırıcı tanı ve cerrahi tedavileri, olgu tartışması
28. Hafta  Epitelsiz kistler ve yumuşak doku kistlerinin özellikleri, ayırıcı tanı ve cerrahi tedavileri, olgu tartışması
29. Hafta  
30. Hafta  
31. Hafta  
32. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
70
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
30
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
28
2
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
2
24
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
2
20
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
10
2
20
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
5
2
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
2
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
140
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Sedat Çetiner , Doç.Dr.Süleyman Bozkaya , Prof.Dr. Gökhan Alpaslan , Prof.Dr. Kemal Yamalık , Prof.Dr. Mustafa Sancar Ataç , Prof. Dr. İnci Rana Karaca )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.gazi.edu.tr)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (scetiner@gazi.edu.tr )