GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ENDODONTİ/DHF320
Dersin Adı: ENDODONTİ
Dersin Kredisi: 6 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 5-6 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenci temel endodontik teorik bilgiyi alarak endodontik hastalıkların patogenezini ve teşhisini öğrenmiş olur.
Öğrenci temel endodontik teorik bilgiyi alarak tedavi seçeneklerini, endodontik tedavi tekniklerini ve materyalleri öğrenmiş olur.
Öğrenci temel endodontik teorik bilgiyi alarak hasta takibi ve prognoz prensiplerini öğrenmiş olur.
Öğrenci temel endodontikpreklinik/pratik bilgiyi alarak endodontik uygulamaları çekilmiş dişler üzerinde uygulayabilir hale gelir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Teorik ders, preklinik laboratuar, masa demonstrasyonu, klinik gözlem
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  (1. dönem) ENDODONTİDE HASTA MUAYENESİ (2. dönem) KÖK KANALLARININ DOLDURULMASINDA KULLANILAN PATLAR
2. Hafta  (1. dönem) ENDODONTİDE TANI VE TEDAVİ PLANLAMASI (2. dönem) ENDODONTİK RADYOGRAFİ
3. Hafta  (1. dönem) DİREKT PULPA KUAFAJI, İNDİREKT PULPA KUAFAJI, DAİMİ DİŞLERDE VİTAL AMPUTASYON TEDAVİSİ, APEKSOGENEZİS (2. dönem) ENDODONTİK MİKROBİYOLOJİ
4. Hafta  (1. dönem) KANAL TEDAVİSİNİN ENDİKASYON VE KONTRENDİKASYONLARI (2. dönem) ENDODONTİK MİKROBİYOLOJİ
5. Hafta  (1. dönem) KÖK KANAL TEDAVİSİ/ DİŞLERİN HAZIRLANMASI (2. dönem) BAĞIŞIKLIK VE ENDODONTİ
6. Hafta  (1. dönem) KÖK KANAL TEDAVİSİ/ RUBBER DAM UYGULAMASI (2. dönem) FOKAL ENFEKSİYON
7. Hafta  (1. dönem) KÖK KANAL TEDAVİSİ/GİRİŞ KAVİTESİ (2. dönem) ERİŞKİN DİŞLERDE TRAVMA
8. Hafta  (1. dönem) KÖK KANAL TEDAVİSİ/ ÇALIŞMA BOYU TESPİTİ, ELEKTRONİK APEKS BULUCU KULLANIMI (2. dönem) KURON-KÖK KIRIĞI (BASİT) TEDAVİSİ, KURON-KÖK KIRIĞI
9. Hafta  (1. dönem) KÖK KANAL TEDAVİSİ /KÖK KANALLARININ GENİŞLETİLMESİ (2. dönem) TEK SEANSTA UYGULANAN KANAL TEDAVİSİ
10. Hafta  (1. dönem) KÖK KANAL TEDAVİSİ /KÖK KANALLARININ GENİŞLETİLMESİ (2. dönem) PERİAPİKAL DOKU İYILEŞMESİ POSTOPERATİF GÖZLEM
11. Hafta  (1. dönem) KÖK KANAL TEDAVİSİ/ KÖK KANALLARININ YIKANMASI (2. dönem) ENDODONTİDE SİSTEMİK İLAÇ KULLANIMI
12. Hafta  (1. dönem) KÖK KANAL TEDAVİSİ/ KÖK KANALLARININ DEZENFEKSİYONU (2. dönem) DEVİTAL DİŞ BEYAZLATMA
13. Hafta  (1. dönem) GEÇİCİ RESTORASYON UYGULAMASI (2. dönem) ENDODONTİDE ACİL TEDAVİLER
14. Hafta  (1. dönem) KÖK KANAL TEDAVİSİ/ KÖK KANAL DOLGU YÖNTEMLERİ (2. dönem) KÖK KANAL TEDAVİSİNİN YENİLENMESİ
15. Hafta  .
16. Hafta  .
17. Hafta  .
18. Hafta  .
19. Hafta  .
20. Hafta  .
21. Hafta  .
22. Hafta  .
23. Hafta  .
24. Hafta  .
25. Hafta  .
26. Hafta  .
27. Hafta  .
28. Hafta  .
29. Hafta  .
30. Hafta  .
31. Hafta  .
32. Hafta  .
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
35
 Ödev
1
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
35
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
28
2
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
4
56
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
2
8
16
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
4
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
4
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
154
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.16
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Tayfun Alaçam , Prof. Dr. Sis Yaman , Prof. Dr. Cemal Tınaz , Prof. Dr. Özgür Topuz , Prof. Dr. Özgür Uzun , Prof. Dr. Bağdagül Kıvanç , Prof. Dr. G Kayaoğlu , Prof. Dr. İ Ulusoy)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.guvenkayaoglu.com)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (talacam@gazi.edu.tr , sisyaman@gazi.edu.tr , tinaz@gazi.edu.tr , topuz30@hotmail.com , ozguruzun@gazi.edu.tr , bagdagulkivanc@gmail.com , guvenkayaoglu@gmail.com , ilkeatasoy@yahoo.com)