GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ/DHF310
Dersin Adı: RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ
Dersin Kredisi: 6 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 5-6 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Restoratif materyaller ve bunların uygulamaları hakkında yeterli bilgiye sahiptir
Diş çürüğünü tanır, tanı ve tedavi yöntemlerini bilir
Diş çürüğü riskini belirleyebilir
Koruyucu yöntemleri bilir
Çürük remineralizasyonunu bilir
Çürüksüz diş sert doku kayıplarını teşhis ve tedavi edebilir
Dentin hassasiyetinin etiyolojilerini bilir ve tedavisini uygulayabilir
Pulpa kuafajı hakkında yeterli bilgiye sahiptir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama-Alıştırma
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Restoratif işlemler öncesi hazırlık Simülasyon ünitesinin tanıtımı ve uygulamalar Lastik örtü uygulaması
2. Hafta  Kompozit restorasyonlar Küçük azı dişlerde ve alt, üst büyük azı dişlerde oklüzal kavite (1 adet)
3. Hafta  Kompozit restorasyonlar Küçük azı dişlerde ve alt, üst büyük azı dişlerde oklüzal kavite (1 adet)
4. Hafta  Adeziv sistemler Küçük azı dişlerde ve alt, üst büyük azı dişlerde MO ve OD kavite (1 adet)
5. Hafta  Adeziv sistemler Küçük azı dişlerde ve alt, üst büyük azı dişlerde MO ve OD kavite (1 adet)
6. Hafta  Cam iyonomer restorasyonlar Küçük azı dişlerde ve alt, üst büyük azıdişlerde MOD kavite (1 adet)
7. Hafta  Kompomer restorasyonlar Küçük azı dişlerde ve alt, üst büyük azı dişlerde modifiye kaliteleri (1 adet)
8. Hafta  Diş çürüğünün klinik özellikleri, tanı, tanı yöntemleri ve tedavi planlaması Alt ve üst 1, 2 ve 3. Nolu dişlerde III. Sınıf kavite (1adet)
9. Hafta  Diş çürüğünün klinik özellikleri, tanı, tanı yöntemleri ve tedavi planlaması Alt ve üst 1, 2 ve 3. Nolu dişlerde III. Sınıf kavite (1adet)
10. Hafta  Diş çürüğü riskinin belirlenmesi, DMFT, DMFS indekslerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi Kavite çalışmaları telafi kararı
11. Hafta  Diş çürüğü riskinin belirlenmesi, DMFT, DMFS indekslerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi Kavite çalışmaları telafi kararı
12. Hafta  Diş çürüğünün patolojisi ( mine, dentin, sement çürüğü) ve prognozu I,II. SINIF VE MOD KAVİTELERDE KAİDE İŞLEMİ
13. Hafta  Diş çürüğünün patolojisi ( mine, dentin, sement çürüğü) ve prognozu I,II. SINIF VE MOD KAVİTELERDE KAİDE İŞLEMİ
14. Hafta  Erişkin bireylerde çürük önleme protokolü I, II. SINIF VE MOD KAVİTELERDE DAİMİ DOLGU VE PARLATMA
15. Hafta   Erişkin bireylerde çürük önleme protokolü I, II. SINIF VE MOD KAVİTELERDE DAİMİ DOLGU VE PARLATMA
16. Hafta  Çürüğün remineralizasyonu III, IV VE V. SINIF KAVİTELERDE KAİDE İŞLEMİ
17. Hafta  Vital pulpa tedavileri: Direkt pulpa kuafajı, indirek pulpa kuafajı III, IV VE V. SINIF KAVİTELERDE DAİMİ DOLGU VE PARLATMA
18. Hafta  Vital pulpa tedavileri: Direkt pulpa kuafajı, indirek pulpa kuafajı III, IV VE V. SINIF KAVİTELERDE DAİMİ DOLGU VE PARLATMA
19. Hafta  Abrazyon, erozyon, atrizyon, abfraksiyon KAİDE VE DAİMİ DOLGU TEKRARI
20. Hafta  Abrazyon, erozyon, atrizyon, abfraksiyon KAİDE VE DAİMİ DOLGU TEKRARI
21. Hafta  Dentin hassasiyeti ÇEKİLMİŞ DİŞLERDE PİN UYGULAMASI (ÖN-ARKA DİŞ) IŞIKLI KOMPOZİT UYGULAMALARI KAVİTE ÇALIŞMALARI ( BLACK I - 1 ADET)
22. Hafta  Dentin hassasiyeti ÇEKİLMİŞ DİŞLERDE PİN UYGULAMASI (ÖN-ARKA DİŞ) IŞIKLI KOMPOZİT UYGULAMALARI KAVİTE ÇALIŞMALARI ( BLACK I - 1 ADET)
23. Hafta  Kavite hazırlanması ve onarımında biyolojik yaklaşım LASTİK ÖRTÜ UYGULAMASI PROFLAKSİ (1 ADET) 2 ADET ÖYKÜ FORMU
24. Hafta  Kavite hazırlanması ve onarımında biyolojik yaklaşım LASTİK ÖRTÜ UYGULAMASI PROFLAKSİ (1 ADET) 2 ADET ÖYKÜ FORMU
25. Hafta  Kavite hazırlanması ve onarımında biyolojik yaklaşım 1 ADET KLİNİKTE LASTİK ÖRTÜ UYGULAMASI 2 ADET PARLATMA SİMAN KARIŞTIRMA
26. Hafta  Kavite hazırlanması ve onarımında biyolojik yaklaşım 1 ADET KLİNİKTE LASTİK ÖRTÜ UYGULAMASI 2 ADET PARLATMA SİMAN KARIŞTIRMA
27. Hafta  Kavite hazırlanması ve onarımında biyolojik yaklaşım AMALGAM DOLGUYA YARDIM KOMPOZİT DOLGUYA YARDIM
28. Hafta  Kavite hazırlanması ve onarımında biyolojik yaklaşım AMALGAM DOLGUYA YARDIM KOMPOZİT DOLGUYA YARDIM
29. Hafta  
30. Hafta  
31. Hafta  
32. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
9
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
9
10
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
28
1
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
4
56
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
8
2
16
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
26
1
26
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
28
1
28
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
154
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.16
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Oya Bala , Prof. Dr. Hülya Erten , Prof. Dr. Mine Üçtaşlı , Prof. Dr. Hacer Deniz Arısu , Doç. Dr. Suat Özcan , Öğr. Gör. Dr. Cemile Kedici Alp , Dr. Sinem Akgül , Dr. Hanife Kamak )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/oyabala , https://websitem.gazi.edu.tr/site/uctasli , https://websitem.gazi.edu.tr/site/suatozcan , https://websitem.gazi.edu.tr/site/cemilealp)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (oyabala@gazi.edu.tr , herten@gazi.edu.tr , uctasli@gazi.edu.tr , hacer@gazi.edu.tr , suatozcan@gazi.edu.tr , cemilealp@gazi.edu.tr , hanife.kamak@hotmail.com , sinemakgul@gazi.edu.tr)