GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ORAL DİAGNOZ VE RADYOLOJİ/DHF430
Dersin Adı: ORAL DİAGNOZ VE RADYOLOJİ
Dersin Kredisi: 5 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 7-8 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Panoramik, sefalometrik, el-bilek radyografik teknikleri bilir ve panoramik tekniği uygular
İleri görüntüleme tekniklerini bilir
Çene kemiklerinde lokalize olan patolojileri bilir ve teşhis eder
TME’nin radyografik görüntülerini bilir
Paranazal sinüs patolojilerini ve yumuşak doku kalsifikasyonlarını bilir ve teşhis eder
Oral yumuşak doku patolojilerini bilir ve teşhis eder
Travmatik yaralanmaları bilir ve teşhis eder
Tükürük bezi hastalıklarını bilir ve teşhis eder

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Odontojen ve non-odontojen kistler
2. Hafta  Ağız boşluğunun iyi huylu tümörleri
3. Hafta  Ağız boşluğunun kötü huylu tümörleri
4. Hafta  Kemik displazileri ve reaktif lezyonlar
5. Hafta   Panoramik radyografi cihazının kullanımı
6. Hafta  Panoramik radyografi cihazının kullanımı
7. Hafta  Sefalometrik ve el-bilek grafisi çekimi
8. Hafta  Sintigrafi KIBT MRG BT Ultrason
9. Hafta  TME grafilerinin değerlendirilmesi
10. Hafta   TME grafilerinin değerlendirilmesi
11. Hafta  Coğrafik dil, makroglossi, kılı dil, papilla atrofisi, dile yanma, makrochelli chellitis
12. Hafta  Ara sınav dönemi
13. Hafta  Arasınav dönemi
14. Hafta  Osteopetrosiz, osteopöröz, Osteogenezis imperfekta, Hiperparatiroidizm, Vitamin ve mineral yetersizlikleri
15. Hafta  Osteopetrosiz, osteopöröz, Osteogenezis imperfekta, Hiperparatiroidizm, Vitamin ve mineral yetersizlikleri
16. Hafta  Maksiller sinüzit, Maksiller sinüs tümörleri
17. Hafta  Yumuşak doku kalsifikasyonları
18. Hafta  Ağız içi beyaz lezyonlar
19. Hafta  Ağız içi beyaz lezyonlar
20. Hafta  Ağız içi kanserler
21. Hafta  Ağız içi kanserler
22. Hafta  Ağız mukozasının pigmente lezyonları
23. Hafta  Büllöz benign pemfigoid Allerjik ve immunolojik mukozal hastalıklar Allerjik ve toksik reaksiyonlar
24. Hafta  Büllöz benign pemfigoid Allerjik ve immunolojik mukozal hastalıklar Allerjik ve toksik reaksiyonlar
25. Hafta  Aftöz stomatit Yumuşak doku yaralanmaları
26. Hafta  Aftöz stomatit Yumuşak doku yaralanmaları
27. Hafta  Papilloma, verruka vulgaris
28. Hafta  Tükürük bezi hastalıkları
29. Hafta  Ara sınav dönemi
30. Hafta  Ara sınav dönemi
31. Hafta  Tükürük bezi hastalıkları
32. Hafta  Maksilla kırığı, mandibula kırığı, alveol kırığı, zigoma kırığı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
80
 Ödev
1
5
 Uygulama
1
5
 Projeler
0
0
 Pratik
1
5
 Quiz
1
5
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
5
5
25
 Okuma Faaliyetleri
5
3
15
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
3
9
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
4
4
16
 Sunum
4
4
16
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
3
9
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
5
25
 Diğer
1
1
1
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
130
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Özlem Üçok , Prof. Dr. Meryem Toraman Alkurt , Prof. Dr. Kahraman Güngör , Prof. Dr. İlkay Peker , Prof. Dr. Zühre Akarslan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.gazi.edu.tr/~zuhre)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (zakarslan@gazi.edu.tr)