GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ENDODONTİ/DHF420
Dersin Adı: ENDODONTİ
Dersin Kredisi: 5 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 7-8 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Diagnoz ve tedavi planını bilir.
Endodontik ağrının nedenleri bilir ve diş kaynaklı olan ve olmayan olguları ayırt eder.
Dental anestezi yöntemlerini bilir ve uygular.
Dişlerin izolasyonunu bilir ve uygular.
Giriş kavitesi yöntemlerini bilir ve uygular
İrrigasyon ve dezenfeksiyon ilaçları ve solüsyonlarının uygulama yöntemlerini bilir, kök kanal genişletme ve dolgu yöntemlerini bilir ve uygular.
Endodontik tedavi sonrası restorasyon çeşitlerini bilir.
Dental travmatoloji temel bilgilerini bilir.
Perio-endo sorunlarını bilir.
Devital ağartma yöntemlerini bilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama-Araştırma
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  ENDODONTİDE HASTA EĞİTİMİ VE İLETİŞİMİ
2. Hafta  ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI KÖK KANALI DESTEKLİ ONARIM
3. Hafta  ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI KÖK KANALI DESTEKLİ ONARIM
4. Hafta  ADEZİV MATERYALLERİN ENDODONTİDE KULLANIMI
5. Hafta  ENDO-PERİO LEZYONLARI
6. Hafta  ENDO-PERİO LEZYONLARI
7. Hafta  ENDODONTİ-ORTODONTİ İLİŞKİLERİ
8. Hafta  KÖK REZORBSİYONLARI (İNTERNAL)
9. Hafta  KÖK REZORBSİYONLARI (EKSTERNAL)
10. Hafta  ENDODONTİK CERRAHİ-1
11. Hafta  ENDODONTİK CERRAHİ-2
12. Hafta  ENDODONTİK CERRAHİ-2
13. Hafta  GERİATRİK ENDODONTİ
14. Hafta  MİKROENDODONTİK TEDAVİLER
15. Hafta  .
16. Hafta  .
17. Hafta  .
18. Hafta  .
19. Hafta  .
20. Hafta  .
21. Hafta  .
22. Hafta  .
23. Hafta  .
24. Hafta  .
25. Hafta  .
26. Hafta  .
27. Hafta  .
28. Hafta  .
29. Hafta  .
30. Hafta  .
31. Hafta  .
32. Hafta  .
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
30
 Quiz
2
20
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
5
20
100
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
123
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.92
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (PROF. DR. TAYFUN ALAÇAM , PROF. DR. SİS YAMAN , PROF. DR. CEMAL TINAZ , PROF. DR. ÖZGÜR TOPUZ , PROF. DR. ÖZGÜR UZUN , PROF. DR. BAĞDAGÜL H. KIVANÇ , PROF. DR. GÜVEN KAYAOĞLU , DOÇ. DR. Ö. &a)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.tayfunalacam.com)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ( talacam@gazi.edu.tr , sisyaman@gazi.edu.tr , tinaz@gazi.edu.tr , drdtozguruzun@yahoo.com , ozguruzun@gazi.edu.tr , topuz30@hotmail.com , topuz@gazi.edu.tr , bagdagulkivanc@gmail.com , guvenkayaoglu@gmail.com , ilkeatasoy@yahoo.com , ilkeulusoy@gazi.edu.t)