GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DİŞHEKİMLİĞİ İÇİN BİYOKİMYA/KİM210
Dersin Adı: DİŞHEKİMLİĞİ İÇİN BİYOKİMYA
Dersin Kredisi: 5 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 3-4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Hücreden organizmaya temel biyokimyasal reaksiyonları, moleküler mekanizmaları öğrenir,
Temel molekülleri kavrar, hücre, doku ve sistem düzeyindeki fonksiyonlarını anlar
Metabolizmanın temel kavramlarını, metabolik yolları ve metabolizmanın etkileşimini öğrenir,
Metabolizmanın kontrolü ve hormonlar hakkında bilgi sahibi olur
Öğrendiği bilgiler ve doku biyokimyası ile kliniği ilişkilendirebilir
.
.
.
.
.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüzyüze
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Biyokimyaya giriş ve biyomoleküller
2. Hafta  Biyokimyasal tepkimeler ile ilgili temel kavramlar ve biyoenerjetikler
3. Hafta  Aminoasitler, peptidler-proteinler
4. Hafta  Amino asitlerin metabolizmaları
5. Hafta  Amino asitlerle ilgili metabolik hastalıklar
6. Hafta  Klinikte plazma proteinleri
7. Hafta  Enzimler
8. Hafta  Klinik tanıda önemli olan enzimler
9. Hafta  Karbohidratlar
10. Hafta  Karbohidrat metabolizması
11. Hafta  Karbohidrat metabolizması bozuklukları ve klinik önemi,
12. Hafta  Lipitler
13. Hafta  Lipit metabolizması ve bozuklukları
14. Hafta  Lipoproteinlerin metabolizması ve klinik önemi
15. Hafta  Oksidatif fosforilasyon
16. Hafta  Nükleotidler ve nükleik asitler
17. Hafta  Purin ve pirimidin metabolizmaları
18. Hafta  Purin ve pirimidin metabolizmaları ile ilgili hastalıkların klinik önemi
19. Hafta  Vitaminler ve koenzimler, beslenme ve vitamin eksikliği
20. Hafta  Dokuların genel yapısı
21. Hafta  Bağ doku, kollajen, kıkırdak ve kemik doku
22. Hafta  Kollajen metabolizması
23. Hafta  Elastin ve diğer protein polimerler
24. Hafta  Makroelementler ve eser elementler
25. Hafta  Mineral metabolizması
26. Hafta  Kanın bileşimi, tükürük, safra ve idrar gibi diğer vücut sıvıları
27. Hafta  Hemoglobin katabolizması ve sarılık
28. Hafta  Hormonlar ve biyokimyasal yolakların regülasyonunda hormonların rolü
29. Hafta  .
30. Hafta  .
31. Hafta  .
32. Hafta  .
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
90
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
28
3
84
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
3
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
2
6
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
1
4
4
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
7
7
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
125
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç.Dr.Servet ÇETE)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/scete)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (scete@gazi.edu.tr)