GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FİZYOLOJİ II/FZY200
Dersin Adı: FİZYOLOJİ II
Dersin Kredisi: 5 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 3-4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenci, Solunum sistemi fizyolojisini ve fizyopatolojisini bilmeli.
Öğrenci, Kalp fizyolojisini ve fizyopatolojisini bilmeli.
Öğrenci, Dolaşım Sistemi fizyolojisini ve fizyopatolojisini bilmeli
Öğrenci, Sindirim sistemi ve metabolizma fizyolojisini ve fizyopatolojisini bilmeli
Öğrenci, Boşaltım sitemi fizyolojisini ve fizyopatolojisini bilmeli.
Öğrenci, Merkezi Sinir sistemi (motor ve duyusal sistem) fizyolojisini ve fizyopatolojisini bilmeli.
Öğrenci, Endokrin sitemi fizyolojisini ve fizyopatolojisini bilmeli.
.
.
.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Dersler anfi ortamında projektör, bilgisayar, animasyon v.b. desteği ile yüzyüze ; Anlatım, karşılıklı tartışma (soru-cevap) şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Solunum Sistemi Fizyolojisi (Solunum sistemi yapısı ve foksiyonları)
2. Hafta  Ventilasyon – Perfüzyon – Kan Gazlarının Taşınması
3. Hafta   Solunum Kontrolü – Hastalıkları
4. Hafta  Kalp Fizyolojisi, kalp kasının genel özellikleri-kalbin ileti sistemi, uyarılması, kalp siklüsü
5. Hafta   Kalp çalışmasının kontrolü, hastalıkları
6. Hafta  Dolaşım Sistemi Fizyolojisi
7. Hafta  Dolaşım Sistemi Fizyolojisi
8. Hafta  Sindirim Sistemi Fizyolojisi (Sindirim sisteminin genel prensipleri, motilitenin düzenlenmesi, çiğneme ve salya salgısı, midenin motor ve salgı fonksiyonları)
9. Hafta   Pankreasın ekzokrinsalgısı ,Karaciğer fonksiyonları ve safra salgısı
10. Hafta   İnce Bağırsaklarda salgılama ve emilim, Kalın Bağırsak Fonksiyonları
11. Hafta   Metabolizma
12. Hafta  Genel Tekrar
13. Hafta  Boşlatım Sistemi Fizyolojisi (Boşaltım Sisteminin Görevleri Renin Angiotensin Sistemi, GlomerularFiltrationTubular, Reapsorbsiyon
14. Hafta   Konsantre ve dilüe İdrar Çıkartma MiksiyonKrlirensDiüretikler ve Etki Mekanizmaları
15. Hafta  Sıvı Elektrolit Dengesi
16. Hafta  Asit – Baz Dengesi
17. Hafta  Merkezi Sinir Sistemi Fizyolojisi (Motor Bölümü)
18. Hafta  Merkezi Sinir Sistemi Fizyolojisi (Motor Bölümü)
19. Hafta  Merkezi Sinir Sistemi Fizyolojisi (Duysal Bölümü)
20. Hafta  Merkezi Sinir Sistemi Fizyolojisi (Duysal Bölümü)
21. Hafta  Merkezi Sinir Sistemi Fizyolojisi (Duysal Bölümü)
22. Hafta   Endokrin Sistem Fizyolojisi (Hormonların Genel Özellikleri, Hormonların Etki Mekanizmaları, Hipofiz ve Hipotalamus Hormonları)
23. Hafta  Tiroid ve BÜB Hormonları
24. Hafta   Pankreas Hormonları Ca Metabolizması
25. Hafta   Endokrin FonksiyonuOlan Diğer Organlar (Kalp, Epifiz, Böbrek) hastalıkları
26. Hafta  Laboratuvar
27. Hafta  Genel Tekrar
28. Hafta  Genel Tekrar
29. Hafta  .
30. Hafta  .
31. Hafta  .
32. Hafta  .
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
100
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
32
3
96
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
1
1
1
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
1
1
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
4
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
9
9
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
115
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirir
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirir
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Çiğdem ÖZER)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://med.gazi.edu.tr/posts/view/title/fizyoloji-20816)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ozercigdem@yahoo.co.uk)