GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ORTODONTİ/DHF570
Dersin Adı: ORTODONTİ
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 9-10 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Ortodontik malokluzyonun teşhisini tanımlar.
Ortodontik tedavi ihtiyacını belirleme becerisine sahip olur.
Ortodontik tedavi teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
Örnek bir modelde model analizini yapar.
Yer tutucu, tek diş hareketini ilgilendiren veya çapraz kapanış düzeltiminde kullanılan müteharrik aparey, pekiştirme apareyi ve alışkanlık kırıcı a
Ortodontik tedavi uygulamalarında diş hekimi olarak kısıtlılıklarının farkına varır ve hastayı uygun tedavi zamanında ortodonti uzmanına yönlendirir.
Ortodontik aygıt kaynaklı yaralanmaların acil müdahalesini yapar.
-
-
-

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim, klinik hasta başı eğitim, laboratuvar uygulamaları, ödevler, sınavlar
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta   El-bilek radyografisinden büyüme gelişim döneminin değerlendirilmesi, kemik yaşı tayini ve klinik incelemeler
2. Hafta   Ortodontik model değerlendirmesi, yer darlığı analizleri ve klinikte hasta başı incelemeler.
3. Hafta   Ortodontik tedavi apareylerinin endikasyon ve kontrendikasyonları. Ortodontik model, sefalogramlar ve el-bilek filmleri bulguları ile vakanın teşhis
4. Hafta  Bir vakada(hasta/model) ortodontik tedavi aygıtı yapımı Ortodontik aygıt kaynaklı yaralanmaların acil müdahalesininin yapılması
5. Hafta  -
6. Hafta  -
7. Hafta  -
8. Hafta  -
9. Hafta  -
10. Hafta  -
11. Hafta  -
12. Hafta  -
13. Hafta  -
14. Hafta  -
15. Hafta  -
16. Hafta  -
17. Hafta  .
18. Hafta  .
19. Hafta  .
20. Hafta  .
21. Hafta  .
22. Hafta  .
23. Hafta  .
24. Hafta  .
25. Hafta  .
26. Hafta  .
27. Hafta  .
28. Hafta  .
29. Hafta  .
30. Hafta  .
31. Hafta  .
32. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
20
 Uygulama
1
50
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
20
4
80
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
1
4
 Materyal tasarlama, uygulama
4
2
8
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
4
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
4
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr.Sevil Akkaya , Prof.Dr. Sema Yüksel , Prof.Dr.Neslihan Üçüncü , Prof.Dr. Emel Yücel , Prof.Dr.Tuba Tortop , Prof.Dr.Nilüfer Darendeliler , Prof.Dr. Lale Taner , Prof.Dr.Çağrı Ulusoy , Prof.Dr. Cumhur Tuncer , Prof.Dr. Burcu Baloş Tuncer , Prof.Dr.Selin Kale Varlık , Doç.Dr. Belma Işık Aslan , Doç.Dr.Çağrı Türköz , Doç.Dr.Emine KAYGISIZ , Doç.Dr. Deniz Uzuner , Doç. Dr. Nehir Canıgür Bavbek , )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (mehmetcagri@gazi.edu.tr)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (Prof.Dr.Sevil Akkaya , sevilak@gazi.edu.tr , Prof.Dr. Sema Yüksel , semay@gazi.edu.tr , Prof.Dr.Neslihan Üçüncü , ucuncu@gazi.edu.tr , Prof.Dr. Emel Yücel , emelyucel0@gmail.com Prof.Dr.Tuba Tortop , tubatortop@gazi.edu.tr , Prof.Dr.Nilüfer Darendeliler , darende@gazi.edu.tr , Prof.Dr. Lale Taner , laletaner@yahoo.com , Prof.Dr.Çağrı Ulusoy , culusoy77@yahoo.com , Prof.Dr. Cumhur Tuncer , tuncer@gazi.edu.tr , Prof.Dr. Burcu Baloş Tuncer , burcu@gazi.edu.tr , Prof.Dr.Selin Kale Varlık , kaleselin@yahoo.com , Doç.Dr. Belma Işık Aslan , belmaslan2003@yahoo.com , Doç.Dr.Çağrı Türköz , cturkoz@hotmail.com , Doç.Dr.Emine KAYGISIZ , ekaygisiz@gazi.edu.tr Doç.Dr. Deniz Uzuner , fduzuner@yahoo.com.tr Doç. Dr. Nehir Canıgür Bavbek , ncanigur@yahoo.com)