GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PERİODONTOLOJİ/DHF550
Dersin Adı: PERİODONTOLOJİ
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 9-10 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Diş hekimliğine ait güncel bilgileri ve gelişmeleri izleyebilme ve yerinde kullanabilme yeteneğine sahip olmak.
Hastaların ağız hijyeni uygulamaları hakkında eğitilmesinde tam yetkinlikte bilgi sahibi olmalıdır. Periodontal hastalıkların etiyolojileri hakkında hastalara gerekli bilgileri aktarmalı ve hastaları kendi ağız diş sağlıklarının sorumlulukları konusunda teşvik etmelidir.
Periodontal Faz 1 tedavi kapsamındaki supragingival ve subgingival diştaşı temizliği ve kök yüzeyi düzleştirmesi gibi işlemleri hastanın ihtiyaçlarına göre planlama ve uygulama yetkinliğine sahip olmalıdır.
Yalnızca periodontal hastalıklar açısından değil, genel dişhekimliği kliniğine yönelik olarak sağlıklı ve patolojik durumlar arasındaki farkları tanımlayabilme bilgisine ve becerisine sahip olmak.
Bilimsel toplantılara ve kongrelere katılmak ve konularla ilgili düşüncelerini anlatabilme ve savunabilme becerisine sahip olmak.
Mesleki sorumluluk bilincine sahip olmak.
.
.
.
.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüzyüze
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  KLİNİK PRATİK UYGULAMALAR (4 Hafta) Klinik baraj değerlendirmesi: 4 haftalık klinik uygulama süresi içerisinde - Gingivitis teşhisi konmuş en az 10 hastaya tedavi uygulaması
2. Hafta  Periodontitis teşhisi konmuş en az 8 hastaya tedavi uygulaması
3. Hafta  - Klinik uygulama sırasında tedavi protokollerinin eksiksiz takip edilmesi ve tedavi seanslarının etkin kullanılması
4. Hafta  -Gingivitis teşhis teşhisi konulmuş hastaların minimum 2 seans, periodontitis teşhisi konulmuş hastaların minimum 4 seans tedavi edilmiş olması
5. Hafta  Klinik performans değerlendirmesi: - Klinik uygulama defterinin eksiksiz doldurulması,
6. Hafta  Hastalardan alınacak klinik indeks kayıtlarında (Plak ve dişeti kanama indeksi, periodontal cep derinliği ölçümleri, klinik ataşman seviyesi gibi) güncel klinik protokollerin eksiksiz takip edilmesi, tedavi başlangıç, devir ve bitim klinik indeks kayıtlarının tam olması
7. Hafta  Periodontitisli hastalarda intraoral bulguların (mobilite, furkasyon, kemik defektleri) işaretlenmesi
8. Hafta  Tüm isim ve imzaların eksiksiz ve klinik uygulama süresinde tamamlanmış olması. Belirlenmiş klinik uygulama süresi tamamlandıktan sonra klinikte hasta bakılmasına izin verilmeyecektir
9. Hafta  Hasta işlem kağıtlarının eksiksiz ve okunaklı doldurularak zamanında klinik görevlilerine teslim edilmesi
10. Hafta  -Klinik uygulama defterlerinin özet hasta çizelgeleri doğru doldurularak ve sadece“klinik uygulama tarihlerine ait” dijital karneler ile birlikte zamanında verilmesi (klinik uygulama süresi bitimini takiben ilk 2 iş günü içerisinde) ve kaybedilmemesi.
11. Hafta  Klinik uygulama defteri kayıtları ile dijital öğrenci karne çıktılarının uyumlu olması
12. Hafta  Genel klinik düzen ve sterilizasyon ile ilgili protokollere eksiksiz uyulması
13. Hafta  Hasta randevuları konusunda hassas davranılması.
14. Hafta  Çalışılan ünit ve el aletlerinin bakım, düzen ve temizliğine özen gösterilmesi,
15. Hafta  Öğretim üyeleri, hastalar ve klinik personeli ile iletişiminde özenli olması
16. Hafta  Klinik
17. Hafta  Klinik
18. Hafta  Klinik
19. Hafta  Klinik
20. Hafta  Klinik
21. Hafta  Klinik
22. Hafta  Klinik
23. Hafta  Klinik
24. Hafta  Klinik
25. Hafta  Klinik
26. Hafta  Klinik
27. Hafta  Klinik
28. Hafta  Klinik
29. Hafta  Klinik
30. Hafta  Klinik
31. Hafta  Klinik
32. Hafta  Klinik
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
10
 Uygulama
0
75
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
15
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
4
20
80
 Okuma Faaliyetleri
1
2
2
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
2
2
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
4
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
94
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.76
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Gönen ÖZCAN (Anabilim Dalı Başkanı) Prof. Dr. Mehmet YALIM Prof. Dr. Emel AYTUĞ ÖKTE Prof. Dr. Altan DOĞAN Prof. Dr. Berrin ÜNSAL Prof. Dr. Nurdan ÖZMERİÇ KURTULUŞ Prof. Dr. Gülay TÜTER Prof. Dr. Bülent KURTİŞ Prof. Dr. Ayşen BODUR Prof. Dr. F. Deniz ÇETİNER Doç. Dr. Ahu URAZ Doç. Dr. Burcu ÖZDEMİR Dr. Öğr. Üyesi Adil BAŞMAN Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TURGUT ÇANKAYA Arş. Görv. Dr. Sıla Çağrı İŞLER Arş. Görv. Dr. Sühan GÜRBÜZ Arş. Görv. Dr. Fatma SOYSAL)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://dent-periodontoloji.gazi.edu.tr/posts/view/title/iletisim-1560)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (doganaltan@gmail.com )