GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ENDODONTİ/DHF520
Dersin Adı: ENDODONTİ
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 9-10 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Klinik uygulamalarda beceri ve güvenin artırılması
Vital pulpa tedavileri ve geleneksel kök kanal tedavisinde tecrübe kazanılması
Digital radyografi ve yeni nesil apeks bulucular dahil farklı sistemler ve ekipmanla çalışma becerisi
Pratisyen hekimlerin endodontik tedavi esnasında karşılaşabilecekleri güçlükler konusunda bilinçlenme
Mezuniyet sonrası çalışma yollarının öğrenilmesi

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Hasta ile sözlü ve sözsüz iletişimin öğrenilmesi
2. Hafta  Endodontik hastalarda diagnostik yaklaşımlar
3. Hafta  Vital pulpa tedavisi materyalleri ve uygulamaları
4. Hafta  Geleneksel endodontik tedavi gereç ve yöntemleri
5. Hafta  Endodonti Klinik
6. Hafta  Endodonti Klinik
7. Hafta  Endodonti Klinik
8. Hafta  Endodonti Klinik
9. Hafta  Endodonti Klinik
10. Hafta  Endodonti Klinik
11. Hafta  Endodonti Klinik
12. Hafta  Endodonti Klinik
13. Hafta  Endodonti Klinik
14. Hafta  Endodonti Klinik
15. Hafta  Endodonti Klinik
16. Hafta  Endodonti Klinik
17. Hafta  Endodonti Klinik
18. Hafta  Endodonti Klinik
19. Hafta  Endodonti Klinik
20. Hafta  Endodonti Klinik
21. Hafta  Endodonti Klinik
22. Hafta  Endodonti Klinik
23. Hafta  Endodonti Klinik
24. Hafta  Endodonti Klinik
25. Hafta  Endodonti Klinik
26. Hafta  Endodonti Klinik
27. Hafta  Endodonti Klinik
28. Hafta  Endodonti Klinik
29. Hafta  Endodonti Klinik
30. Hafta  Endodonti Klinik
31. Hafta  Endodonti Klinik
32. Hafta  Endodonti Klinik
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
100
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
4
4
16
 Okuma Faaliyetleri
4
4
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
4
16
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
4
8
32
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
4
16
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
96
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Tayfun Alaçam , Prof.Dr. Sis Yaman , Prof.Dr. Cemal Tınaz , Prof.Dr. Özgür Topuz , Prof. Dr. Özgür Uzun , Prof.Dr. Güven Kayaoğlu , Prof.Dr. Bağdagül Kıvanç , Prof.Dr. İlke Atasoy)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.tayfunalacam.com)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (talacam@gazi.edu.tr)