GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ/DHF340
Dersin Adı: AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 5-6 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Kendi başına hasta muayene etme ve minör cerrahi girişimlerde bulunma becerisini kazanır.
Dezenfeksiyon, dekontaminasyon, sterilizasyon tekniklerini öğrenir ve cerrahinin temel prensiplerinden olan asepsi antisepsi kavramlarını sağlayabil
Diş hekimliğinde çapraz enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıkların önemini kavrar ve bunlardan korunmak için gerekli önlemleri alır
Cerrahi uygulamalarda ve sonrasında meydana gelebilecek komplikasyonları ve bunlarla başa çıkmayı öğrenir.
Antibiyotik proflaksisi gereken durumları ve yapılmasını öğrenir, akılcı ilaç kullanımını kavrayıp uygun reçeteyi yazabilir hale gelir.
Çekim aletlerini nasıl kullanma becerisini kazanır
Davye ve elevator kullanma becerisini kazanır
Kan hastalıkları hakkında bilgisi vardır ne yapması gerektiğini öğrenir
Bulaşıcı hastalıkları olan hastalara nasıl müdahale edilir öğrenir
Yaşlı ve engelli hastaların tedavisi ile başa çıkabilir hale gelir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Oral Cerrahide Hasta Muayenesi
2. Hafta  Oral Cerrahide Laboratuar ve Radyolojik Muayene Yöntemleri
3. Hafta  Cerrahi Uygulamalar ve Sistemik Hastalıklar
4. Hafta  Cerrahi Uygulamalar ve Sistemik Hastalıklar
5. Hafta  Geriatrik hastalara cerrahi yaklaşım
6. Hafta   Diş hekimliğinde enfeksiyon kontrolü
7. Hafta   Diş hekimliğinde enfeksiyon kontrolü
8. Hafta  Hepatit
9. Hafta  Dezenfeksiyon, dekontaminasyon, sterilizasyon, antisepsi sağlayabilme
10. Hafta  Cerrahi Anatomi-I
11. Hafta  Cerrahi Anatomi-II
12. Hafta  Cerrahi Anatomi
13. Hafta  Diş çekimi –sürmüş
14. Hafta  Diş çekimi –sürmüş
15. Hafta  Kök çekimi
16. Hafta  Diş çekimi –cerrahi, kırılan veya kalmış diş kökleri ile kemik retansiyonlu olmayan yarı gömülü dişlerin komplike olmayan çekimleri
17. Hafta  Gömülü Diş Çekimi
18. Hafta  Hepatit- AIDS
19. Hafta  Akut koroner sendrom
20. Hafta  Sütur materyalleri
21. Hafta  Sütur teknikleri-I
22. Hafta  Sütur teknikleri-II
23. Hafta  Erikriz hazırlayabilme
24. Hafta  Oral cerrahi ilaç bilgisi-I
25. Hafta  Oral cerrahi ilaç bilgisi-I
26. Hafta  Antibiyotikler
27. Hafta  Profilaksi
28. Hafta  Reçete düzenleme
29. Hafta  Yara iyileşmesi
30. Hafta  Yara iyileşmesi sırasında hücre migrasyonu
31. Hafta  Yara iyileşmesi komplikasyonları-I
32. Hafta  Yara iyileşmesi komplikasyonları-II
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
20
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
70
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
30
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
28
2
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
2
8
16
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
1
2
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
2
1
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
2
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
10
1
10
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr.Nur Mollaoğlu , Prof.Dr.Mustafa Öztürk , Prof.Dr.Sedat Çetiner , Prof.Dr.Barış Şimşek , Prof.Dr.Cansu Alpaslan , Prof.Dr.Levent Aral)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (nmollaoglu@hotmail.com , cansu@gazi.edu.tr , mbaris@gazi.edu.tr , levaral@gazi.edu.tr , msozturk@gazi.edu.tr , sedatcetiner@yahoo.com)