GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HİSTOLOJİ I/HST100
Dersin Adı: HİSTOLOJİ I
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 1-2 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Vücuttaki Dokuların Bilinmesi
Dokular Arasındaki Bağlantıların Öğrenilmesi
Doku farklılıkları hakkında yorum Yapabilme
Hücre yapısı, Organel yapı ve fonksiyonlarını öğrenmek
Hücre tiplerini bilmek
Epitel doku ve bağ doku özelliklerini öğrenmek
Bağ doku ve tiplerini öğrenmek
Kıkırdak doku ve kemik doku özelliklerini ve tiplerini bilmek
Kan, kas ve sinir doku özelliklerini ve farklılıklarını öğrenmek
Tüm doku özelliklerini ve farklılıklarını bilme ve yorumlayabilmek

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Histolojiye Giriş
2. Hafta  Histolojik Teknikler Mikroskop Çeşitleri
3. Hafta  Hücre Tipleri Organeller I Organeller II
4. Hafta  Hücre Yenilenmesi Hücre Bölünmesi Hücre Ölümü
5. Hafta  Dokulara Giriş Epitel Tipleri Salgı Epiteli
6. Hafta  Bağ Dokusu Hücreleri Bağ Dokusu Tipleri
7. Hafta  Kıkırdak Dokusu Kıkırdak Dokusu Tipleri
8. Hafta  Kemik Dokusu Kemik Dokusu Tipleri Kemikleşme Eklemler
9. Hafta  Labaratuvar uygulaması
10. Hafta  Kan Dokusu Hematopez
11. Hafta  Labaratuvar uygulaması
12. Hafta  Labaratuvar uygulaması
13. Hafta  Kas Dokusu Kas Dokusu Tipleri Genel Tekrar
14. Hafta  Labaratuvar uygulaması
15. Hafta  Sinir Dokusunun Genel Özellikleri Nöroglial Hücreler, Periferik Sinirler
16. Hafta  Genel Tekrar
17. Hafta  
18. Hafta  
19. Hafta  
20. Hafta  
21. Hafta  
22. Hafta  
23. Hafta  
24. Hafta  
25. Hafta  
26. Hafta  
27. Hafta  
28. Hafta  
29. Hafta  
30. Hafta  
31. Hafta  
32. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
100
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
28
1
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
28
1
28
 Okuma Faaliyetleri
5
2
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
2
10
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
3
9
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
4
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
93
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.72
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Arş. Gör. Dr. Saadet Özen AKARCA DİZAKAR)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (ozenakarca@gazi.edu.tr)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ozenakarca@gmail.com , ozenakarca@gazi.edu.tr)