GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ORTODONTİ/DHF370
Dersin Adı: ORTODONTİ
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 5-6 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Normal büyüme ve gelişimin temel prensiplerini ve bunların ortodonti ile ilişkisini anlar.
Dentisyonun ve oklüzyonun normal gelişimini anlar.
Stomatognatik sistemin normal fonksiyonlarını anlar.
Ortodontik tanı araçlarını (elbilek, sefalometrik filmler,model vb) kavrar.
Ortodontik anomalilerin etiyolojisini ayırt eder.
Ortodontik anomalileri teşhis eder.
Ortodontide klinik muayenenin detaylarını bilir.
Ortodontik model üzerinde ortodontik tel bükümü yapar.
Sefalometrik değerlendirme hakkında bilgi sahibi olur.
Koruyucu, önleyici ve düzeltici ortodontik tedavi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Ortodontiye Giriş Ortodontinin Amaçları ve Sınırları
2. Hafta  Büyüme ve gelişim terminolojisi ve temel prensipleri I Büyüme ve gelişim terminolojisi ve temel prensipleri II
3. Hafta  Büyüme ve gelişim teorileri Kemiğe ait büyüme merkezleri ve yerlerinin faaliyetleri
4. Hafta  Kranio fasiyal yapıların prenatal büyüme ve gelişimi I Kranio fasiyal yapıların prenatal büyüme ve gelişimi II
5. Hafta  Kranio fasiyal yapıların postnatal büyüme ve gelişimi I Kranio fasiyal yapıların postnatal büyüme ve gelişimi II
6. Hafta  Büyüme ve gelişimin bir bütün olarak değerlendirilmesi ve ortodonti ile ilişkisi I Büyüme ve gelişimin bir bütün olarak değerlendirilmesi ve ortodonti ile ilişkisi II
7. Hafta  Dental arkların gelişimi I Dental arkların gelişimi II
8. Hafta  Dental arkların gelişimi III Dişsel İlişki Tanımlaması
9. Hafta  Ortodontide okluzyon prensipleri I Ortodontide okluzyon prensipleri II
10. Hafta  Stomatognatik sistem fonksiyonları I Stomatognatik sistem fonksiyonları II
11. Hafta  Stomatognatik sistem fonksiyonları III Ortodontik bölgenin tanısı ve tanı araçları
12. Hafta  Ortodontik Sefalometrik Radyografi Analizi I Ortodontik Sefalometrik Radyografi Analizi II
13. Hafta  Ortodontik Sefalometrik Radyografi Analizi III
14. Hafta  Ortodontik Sefalometrik Radyografi Analizi IV Ortodontik Model Analizi
15. Hafta  El-Bilek Filmi Değerlendirmesi (Kemik Yaşı Tayini)I El-Bilek Filmi Değerlendirmesi (Kemik Yaşı Tayini)II
16. Hafta  Ortodontik Anomalilerin Terminolojisi Ortodontik anomalilerin Etyolojisi I
17. Hafta  Ortodontik anomalilerin Etiyolojisi II Ortodontik anomalilerin Etiyolojisi III
18. Hafta  Ortodontik Anomalilerin Sınıflandırılması Angle Sınıf I Malokluzyon, İskeletsel Sınıf 1 anomali
19. Hafta  Angle Sınıf II Bölüm 1 Malokluzyon,İskeletsel Sınıf 2 anomali, Angle Sınıf II Subdivizyon Malokluzyon. Angle Sınıf II Bölüm 2 Malokluzyon
20. Hafta  Angle Sınıf III Malokluzyon, İskeletsel Sınıf 3 anomali
21. Hafta  Açık Kapanış, Artmış Yüz Yüksekliği Derin Kapanış, Azalmış Yüz Yüksekliği
22. Hafta  Diş Eti Gülümsemesi, Maksiller Darlık, Çapraz kapanış, Nonokluzyon, Orta Hat kayması, Yüz Asimetrisi, Çapraşıklık, Diastema
23. Hafta  Laterognatie, Mandibular Defleksiyon / Deviasyon, Dudak Damak ve Alveol Yarığı
24. Hafta  Down Sendromu, Ektodermal Displazi Ortodontide Ayırıcı Tanı
25. Hafta  Ortodontide Genel Soruna Yönelik Öykü Alabilme Ortodontide Ağız İçi Muayene
26. Hafta  Ortodontide Ağız Dışı Muayene, Gülme Hattının Analizi ve Düzenlenmesi, Gülme Hattı Problemleri, Yüz tipleri
27. Hafta  Toplum Ağız ve Diş Sağlığında Ortodonti I Toplum Ağız ve Diş Sağlığında Ortodonti II
28. Hafta  Ortodontik anomalilerin yeniden değerlendirilmesi (pekiştirme) Ortodontik Anomalilerin yeniden değerlendirilmesi
29. Hafta  
30. Hafta  
31. Hafta  
32. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
75
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
10
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
15
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
28
2
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
2
8
16
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
3
3
 Materyal tasarlama, uygulama
1
3
3
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
6
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr.Sevil Akkaya , Prof.Dr. Sema Yüksel , Prof.Dr.Neslihan Üçüncü , Prof.Dr. Emel Yücel , Prof.Dr.Tuba Tortop , Prof.Dr.Nilüfer Darendeliler , Prof.Dr. Lale Taner , Prof.Dr.Çağrı Ulusoy , Prof.Dr. Cumhur Tuncer , Prof.Dr. Burcu Baloş Tuncer , Prof.Dr.Selin Kale Varlık , Doç.Dr. Belma Işık Aslan , Doç.Dr.Çağrı Türköz , Doç.Dr.Emine KAYGISIZ , Doç.Dr. Deniz Uzuner , Doç. Dr. Nehir Canıgür Bavbek , )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/sevilak , https://websitem.gazi.edu.tr/site/semay , https://websitem.gazi.edu.tr/site/ucuncu , https://websitem.gazi.edu.tr/site/tubatortop , https://Websitem.gazi.edu.tr/site/darende , https://websitem.gazi.edu.tr/site/laletaner , https://websitem.gazi.edu.tr/site/tuncer , https://websitem.gazi.edu.tr/site/selinkale , https://Websitem.gazi.edu.tr/site/cturkoz , https://Websitem.gazi.edu.tr/site/ekaygisiz , https://websitem.gazi.edu.tr/site/nehir.canigurbavbek.)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (Prof.Dr.Sevil Akkaya , sevilak@gazi.edu.tr , Prof.Dr. Sema Yüksel , semay@gazi.edu.tr , Prof.Dr.Neslihan Üçüncü , ucuncu@gazi.edu.tr , Prof.Dr. Emel Yücel , emelyucel0@gmail.com Prof.Dr.Tuba Tortop , tubatortop@gazi.edu.tr , Prof.Dr.Nilüfer Darendeliler , darende@gazi.edu.tr , Prof.Dr. Lale Taner , laletaner@yahoo.com , Prof.Dr.Çağrı Ulusoy , culusoy77@yahoo.com , Prof.Dr. Cumhur Tuncer , tuncer@gazi.edu.tr , Prof.Dr. Burcu Baloş Tuncer , burcu@gazi.edu.tr , Prof.Dr.Selin Kale Varlık , kaleselin@yahoo.com , Doç.Dr. Belma Işık Aslan , belmaslan2003@yahoo.com , Doç.Dr.Çağrı Türköz , cturkoz@hotmail.com , Doç.Dr.Emine KAYGISIZ , ekaygisiz@gazi.edu.tr Doç.Dr. Deniz Uzuner , fduzuner@yahoo.com.tr Doç. Dr. Nehir Canıgür Bavbek , ncanigur@yahoo.com )