GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PERİODONTOLOJİ/DHF350
Dersin Adı: PERİODONTOLOJİ
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 5-6 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Analitik düşünebilme,problem çözme, hasta yakınları ve meslekdaşları ile iletişim kurabilme, sunum yapabilme ve ekip çalışması yapabilme yetenekleri
Periodontal hastalık nedenlerine, sağaltımına ve hstalıktan korunmaya yönelik güncel bilgilere sahip olmak
Periodontal hastalıkların sağaltımında kullanılan tüm klinik ve cerrahi işlemler ve uygulama yöntemlerindeki kullanılan alet ve cihazlar konusunda bil
Hastanın medikal ve dental durumuna yönelik eksiksiz anamnez alabilme ve bunları kayıt sistemlerine aktarabilme becerisine sahip olmak
Anamnez, klinik ve radyografik muayene bulgularını hastanın sosyal durumunu dikkate alarak yorumlayabilmek, kesin tanı koymak, tedavi planlamasında ge
Diğer branşlardaki hekimler ile konsültasyon yapabilme konusunda yeterli olmak
Yalnızca periodontal hastalıklar açısından değil, genel dişhekimliği kliniğine yönelik olarak sağlıklı ve patolojik durumlar arasındaki farkları tanım
Dişhekimliğine ait güncel bilgileri ve gelişmeleri izleyebilme ve yerinde kullanabilme yeteneğine sahip olmak
Mesleki sorumluluk bilincine sahip olmak
Bilimsel toplantılara ve kongrelere katılmak ve konularla ilgili düşüncelerini anlatabilme ve savunabilme becerisine sahip olmak

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  1. Hafta- Dişeti Anatomisi 2. Hafta- Dişi Destekleyen Yapıların Anatomisi
2. Hafta  3. Hafta- Yaşlılık ve Periodonsiyum, Periodontal Hastalıkların Sınıflandırılması 4. Hafta- Periodontal Hastalıkların Mikrobiyolojisi- Biofilm-Virülan
3. Hafta  5. Hafta-Diştaşı ve Diğer Lokal Hazırlayıcı Faktörler, Dişeti İltihabının Patogenezi 6. Hafta-İmmünite ve İnflamasyon
4. Hafta  7. Hafta- Periodontal Hastalıkta Konak-Mikrobiyoloji İlişkisi 8. Hafta- Periodontal Hastalık ve Sigara
5. Hafta  9. Hafta-Periodonsiyum Üzerine Sistemik Hastalıkların ve Durumların Etkisi 10. Hafta-Sistemik Sağlık Üzerine Periodontal Hastalığın Etkisi
6. Hafta  11. Hafta- Dişetinin Savunma Mekanizmaları, Dişeti İltihabının Klinik Bulguları 12. Hafta- Dişeti Büyümeleri ve Tümörleri
7. Hafta  13. Hafta-Ağız Kokusu; Etioloji ve tedavisi, Çocuklukta Görülen Dişeti Hastalıkları 14. Hafta- Mukoz Membran Hastalıkları
8. Hafta  15. Hafta-Periodontal Cep,Kemik Kaybı ve Kemik Yıkım Tipleri 16. Hafta-1.VİZE
9. Hafta  17. Hafta-Periodontal Hastalıkların Teşhisinde Radyografi,Kronik Periodontitis 18. Hafta-Akut Dişeti Enfeksiyonları ve NUP
10. Hafta  19. Hafta- Agresif Periodontitis 20. Hafta- İmmün Yetmezlik Sendromları HIV Enfeksiyonu ve Periodontal Hastalık İlişkisi
11. Hafta  21. Hafta-Periodontal Hastalıkların Klinik Teşhisi 22. Hafta-Periodontal Hastalıklarda Prognozun Değerlendirilmesi
12. Hafta  23. Hafta-Faz I Periodontal Tedavi Esasları- Tedavi Planı- Periodontal Hastalıkta Plak Kontrolü 24. Hafta-Sonik ve Ultra Sonik Aletler ve Kullanımlar
13. Hafta  25. Hafta-Kök Yüzeyi Düzeltmesi ve Kök Planlaması Genel Prensipleri ve Kullanılan Aletler 26. Hafta- Acil Periodontal Tedavi,Kadınlarda Periodontal Te
14. Hafta  27. Hafta- Kemoteröpatik Ajanlar 28. Hafta- Medikal Problemli Hastalarda Periodontal Tedavi
15. Hafta  29. Hafta-Yaşlılarda Periodontal Hastalık ve Tedavisi, Agresif ve Atipik Periodontitislerin Tedavisi 30, Hafta- Dişeti çekilmeleri ve nedenleri
16. Hafta  31. Hafta-Ortodontik Tedavinin Yardımcı Rolü,Okluzal Değerlendirme ve Okluzal Travmanın Periodonsiyum
17. Hafta  .
18. Hafta  .
19. Hafta  .
20. Hafta  .
21. Hafta  .
22. Hafta  .
23. Hafta  .
24. Hafta  .
25. Hafta  .
26. Hafta  .
27. Hafta  .
28. Hafta  .
29. Hafta  .
30. Hafta  .
31. Hafta  .
32. Hafta  .
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
1
5
 Uygulama
1
10
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
5
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
30
2
60
 Haftalık uygulamalı ders saati
2
8
16
 Okuma Faaliyetleri
0
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
4
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
2
4
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
88
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Bülent KURTİŞ , Prof. Dr. İ. Levent TANER , Prof. Dr. Belgin BAL , Prof. Dr. Mehmet YALIM , Doç. Dr. Ahu URAZ , Prof.Dr. Gülay TÜTER , Prof. Dr. Ayşen BODUR , Prof. Dr. Emel ÖKTE , Prof. Dr. Deniz Ç)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (websitem.gazi.edu.tr/site/mbulent , websitem.gazi.edu.tr/site/ahuuraz , websitem.gazi.edu.tr/site/abodur , websitem.gazi.edu.tr/site/gulay , websitem.gazi.edu.tr/site/btuzer , websitem.gazi.edu.tr/site/myalim , websitem.gazi.edu.tr/site/kayaeren , websitem.gazi.edu.tr/)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ahuuraz@gazi.edu.tr , mbulent@gazi.edu.tr , gulay@gazi.edu.tr , btuzer@gazi.edu.tr , myalim@gazi.edu.tr , kayaeren@gazi.edu.tr , emelokte@gazi.edu.tr , fdeniz@gazi.edu.tr)