GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ/DHF360
Dersin Adı: ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5-6 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Çocuk Diş Hekimliğinin tanımını, misyon ve vizyonunu, anabilim dalının işleyişinin temel kurallarını öğrenir. Süt dişlerinin oluşumunu bilir
Süt ve sürekli dişlerin farklılıklarını, morfolojik ve histolojik özelliklerini tanımlar. Süt ve sürekli dişlerin normal sürme mekanizmasını bilir.
Süt ve sürekli dişlerin sürme zamanlarını bilir, değişiklikleri ayırt edebilir.
Çocuğun diş sistemini etkileyen anne ve çocukla ilgili etkenleri bilir. Beslenme ve çürük ilişkisini bilir.
Çocuklarda vitaminlerin önemini ve ağız diş sistemine etkilerini kavrar.
Çocuklarda molar-keser hipomineralizasyonunu tanımlar, renkleşmiş dişlerin tedavisini bilir, gerektiğinde uzmana yönlendirir.
Çocukların çürük aktif olup olmadıklarını değerlendirebilir. Çocuklarda fluorid uygulamalarını, mekanizmasını bilir, uygular.
Çocuklarda en çok hangi dişlerinin hangi bölgelerinde çürük oluştuğunu öğrenir, erozyonu tanımlar ve çürükten ayırt eder.
Diş çürüğü nedeniyle oluşan madde kayıplarını hangi materyallerle restore edebileceğini öğrenir.
Süt dişi pulpa ve çevre doku hastalıklarını öğrenir. Süt dişi pulpa tedavilerini öğrenir. 2

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta   Çocuk diş hekimliğine giriş dersi
2. Hafta  Süt dişlerinin oluşumu
3. Hafta  Süt dişlerinin morfolojik ve histolojik özellikleri
4. Hafta  Süt ve daimi diş sürmesi
5. Hafta  Süt ve sürekli dişlerde sürme zamanları, numaralandırma ve sürme komplikasyonları
6. Hafta  Süt dişlerinde fizyolojik kök rezorpsiyonu ve sürme anomalileri
7. Hafta  Çocuğun diş sistemini etkileyen faktörler
8. Hafta  Çocuğun diş sistemini etkileyen faktörler
9. Hafta  Çocuklarda diş çürüğü açısından beslenme
10. Hafta  Çocuklarda vitamin ve minerallerin önemi
11. Hafta  Çocuklarda diş gelişim bozuklukları
12. Hafta  Çocuklarda diş gelişim bozuklukları
13. Hafta  Çocuklarda diş gelişim bozuklukları
14. Hafta  Molar-keser hipomineralizasyonu (MKH)
15. Hafta  Çocuk dişlerinde renkleşmeler ve tedavileri
16. Hafta  Çocuk diş hekimliğinde profilaksi kavramı
17. Hafta  Çocuklarda çürük risk değerlendirilmesi
18. Hafta  Çocuk diş hekimliğinde fluorid,etki mekenizmaı,sistemik ve lokal etkileri, uygulamaları
19. Hafta  Çocuk diş hekimliğinde fluorid,etki mekenizmaı,sistemik ve lokal etkileri, uygulamaları
20. Hafta  Çocuklarda pit ve fissür örtücü ve uygulamaları
21. Hafta  Başlangıç çürüklerinde remineralizasyon ve rezin infiltrasyon tekniği
22. Hafta  Çocuklarda çürük lokalizasyonu ve tipleri
23. Hafta  Çocuk diş hekimliğinde erozyon
24. Hafta  Süt dişlerinde kavite prensipleri ve modern tedavi yöntemleri
25. Hafta  Çocuk diş hekimliğinde kullanılan restoratif materyallerin özellikleri ve kullanma prensipleri
26. Hafta  Çocuk diş hekimliğinde kullanılan restoratif materyaller
27. Hafta  Çocuklarda ileri restoratif uygulamalar
28. Hafta  Çocuklarda prefabrike kronlar
29. Hafta  Çocuk protezleri
30. Hafta  Süt dişlerinde pulpa hastalıkları ve teşhis yöntemleri
31. Hafta  Süt dişi pulpa tedavileri
32. Hafta  Süt dişi pulpa hastalıklarının tedavisinde kullanılan yöntem ve materyaller
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
90
 Ödev
0
0
 Uygulama
4
10
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
28
1
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
2
8
16
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
2
10
 Materyal tasarlama, uygulama
5
2
10
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
1
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
67
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.68
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Alev ALAÇAM , Prof.Dr. Neşe AKAL , Prof.Dr. Nurhan ÖZTAŞ KIRMIZI , Prof.Dr. Ayşegül ÖLMEZ , Prof Dr. Haluk BODUR , Prof.Dr. Mesut ODABAŞ , Doç.Dr. Çağdaş ÇINAR , Doç.Dr.)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/ccinar)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ccinar@gazi.edu.tr)