GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ENDODONTİ/DHF222
Dersin Adı: ENDODONTİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 3-4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
1.Öğrenciler endodontik tedavide kullanılacak malzemeleri tanır.
2. Üst ve alt keser, küçük azı ve büyük azı dişlerinin pulpa anatomisini bilir.
3. Üst ve alt keser, küçük azı ve büyük azı dişlerinde giriş kavitesi açma kurallarını bilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Anlatım, Soru Yanıt, Gösterme, Uygulama-Araştırma, Yüzyüze
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  1. Hafta: ENDODONTİNİN TARİHÇESİ (TTD)
2. Hafta  2. Hafta: PULPA (TTD)
3. Hafta   3. Hafta: PULPA (TTD)
4. Hafta  4. Hafta: PULPA (TTD)
5. Hafta  5. Hafta: SEMENT (TTD)
6. Hafta  6. Hafta: DENTİN HASSASİYETİ (TABLO 3-63), PULPA HİPEREMİSİ (TABLO 3-203), AKUT PULPİTİS, KRONİK PULPİTİS
7. Hafta  7. Hafta: PULPA NEKROZU (TABLO 3-204), PULPA POLİBİ (TABLO 3-205), PULPA GANGRENİ (TABLO 3-202)
8. Hafta  8. Hafta: PULPA SOYSUZLAŞMALARI (TTD) )
9. Hafta  9. Hafta: OPERATİF İŞLEMLERİN PULPAYA ETKİSİ (TTD)
10. Hafta  10. Hafta: OPERATİF İŞLEMLERİN PULPAYA ETKİSİ (TTD)
11. Hafta  11. Hafta: AKUT APİKAL PERİODONTİTİS (TABLO 3-15),AKUT APİKAL ABSE (TABLO 3-14), KRONİK APİKAL PERİODONTİTİS (TABLO 3-147), KRONİK APİKAL ABSE (
12. Hafta  12. Hafta: ENDODONTİK TEDAVİDE KULLANILAN ALETLER (TTD
13. Hafta  13. Hafta: ENDODONTİK TEDAVİDE KULLANILAN ALETLER (TTD)
14. Hafta  14. Hafta ENDODONTİDE STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON (TTD)
15. Hafta  Endodonti preklinik
16. Hafta  Endodonti preklinik
17. Hafta  Endodonti preklinik
18. Hafta  Endodonti preklinik
19. Hafta  Endodonti preklinik
20. Hafta  Endodonti preklinik
21. Hafta  Endodonti preklinik
22. Hafta  Endodonti preklinik
23. Hafta  Endodonti preklinik
24. Hafta  Endodonti preklinik
25. Hafta  Endodonti preklinik
26. Hafta  Endodonti preklinik
27. Hafta  Endodonti preklinik
28. Hafta  Endodonti preklinik
29. Hafta  
30. Hafta  
31. Hafta  
32. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
30
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
80
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (PROF. DR. TAYFUN ALAÇAM , PROF. DR. SİS YAMAN , PROF. DR. CEMAL TINAZ , PROF. DR. ÖZGÜR TOPUZ , PROF. DR. ÖZGÜR UZUN , PROF. DR. BAĞDAGÜL H. KIVANÇ , PROF. DR. GÜVEN KAYAOĞLU , DOÇ. DR)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.tayfunalacam.com)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (talacam@gazi.edu.tr , topuz30@hotmail.com , drdtozguruzun@yahoo.com , ozguruzun@gazi.edu.tr , bagdagulkivanc@gmail.com , guvenkayaoglu@gmail.com , guvenk@gazi.edu.tr)