GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HİSTOLOJİ II/HST200
Dersin Adı: HİSTOLOJİ II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 3-4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Ögrenci, deri histolojisini bilmeli.
Öğrenci hematopoezi bilmeli.
Öğrenci, dolaşım sistemi histolojisini bilmeli.
Öğrenci, lenfoid sistem histolojisini bilmeli.
Öğrenci, solunum sistemi histolojisini bilmeli.
Öğrenci, sindirim sistemi histolojisini bilmeli.
Öğrenci, sinir sistemi histolojisini bilmeli.
Öğrenci, üriner sistem histolojisini bilmeli.
Öğrenci, erkek ve kadın genital sistem histolojilerini bilmeli.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama-Alıştırma
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Deri Histolojisi
2. Hafta  Dolaşım Sistemi Histolojisi-Kalp Dolaşım Sistemi Histolojisi-Kan ve Lenf Damarları
3. Hafta  Kan Doku ve Hematopoez
4. Hafta  Laboratuvar Uygulaması
5. Hafta  Lenfoid Sistem Histolojisi–Lenfoid Sistem Hücreleri Lenfoid Sistem Histolojisi–Lenfoid Organlar Laboratuvar Uygulaması
6. Hafta  Solunum Sistemi Histolojisi–İletici Bölüm Solunum Sistemi Histolojisi–Solunum Bölümü Genel Tekrar
7. Hafta  Laboratuvar Uygulaması
8. Hafta  Sindirim Sistemi Histolojisi–Oral Kavite, Dil ve Tükürük Bezleri Sindirim Sistemi Histolojisi–Diş
9. Hafta  Laboratuvar Uygulaması
10. Hafta  Sindirim Sistemi Histolojisi–Özofagus, Mide ve Bağırsaklar Sindirim Sistemi Histolojisi–Karaciğer, Safra Kesesi ve Pankreas
11. Hafta  Sinir Sistemi Histolojisi–Sinir Doku Sinir Sistemi Histolojisi-Merkezi Sinir Sistemi Sinir Sistemi Histolojisi–Periferik Sinir Sistemi
12. Hafta  Üriner Sistem Histolojisi-Böbrek
13. Hafta  Üriner Sistem Histolojisi–Üreter, Mesane ve Üretra Genel Tekrar
14. Hafta  Erkek Genital Sistem Histolojisi-Testis Erkek Genital Sistem Histolojisi–Yardımcı Genital Bezler
15. Hafta  Kadın Genital Sistem Histolojisi-Ovaryum Kadın Genital Sistem Histolojisi–Tuba uterina ve Uterus
16. Hafta  Genel Tekrar
17. Hafta  
18. Hafta  
19. Hafta  
20. Hafta  
21. Hafta  
22. Hafta  
23. Hafta  
24. Hafta  
25. Hafta  
26. Hafta  
27. Hafta  
28. Hafta  
29. Hafta  
30. Hafta  
31. Hafta  
32. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
100
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
28
1
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
10
1
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
1
5
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
2
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
3
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Arş.Gör.Dr. Cemile Merve SEYMEN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/cmerveseymen )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (cmerveseymen@gazi.edu.tr , cmerveseymen@gmail.com )