GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İMPLANTOLOJİ/DHF5230
Dersin Adı: İMPLANTOLOJİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 9-10 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Analitik düşünebilme, problem çözme, hasta yakınları ve meslekdaşları ile iletişim kurabilme, sunum yapabilme ve ekip çalışması yapabilme
Periodontal hastalıkların nedenlerine, sağaltımına ve hastalıktan korunmaya yönelik güncel bilgilere sahip olmak
Periodontal hastalıkların sağaltımında kullanılan tüm klinik ve cerrahi işlemler ve uygulama yöntemlerindeki kullanılan alet ve cihazlar konusunda bil
Hastanın medikal ve dental durumuna yönelik eksiksiz anamnez alabilme ve bunları kayıt sistemlerine aktarabilme becerisine sahip olmak
Anamnez, klinik ve radyografik muayene bulgularını hastanın sosyal durumunu dikkate alarak yorumlayabilmek, kesin tanı koymak, tedavi planlaması yapabilmek
Diğer branşlardaki hekimler ile konsültasyon yapabilme konusunda yeterli olmak
Yalnızca periodontal hastalıklar açısından değil, genel dişhekimliği kliniğine yönelik olarak sağlıklı ve patolojik durumlar arasındaki farkları tanımlayabilmek
Dişhekimliğine ait güncel bilgileri ve gelişmeleri izleyebilme ve yerinde kullanabilme yeteneğine sahip olmak.
Mesleki sorumluluk bilincine sahip olmak
Bilimsel toplantılara ve kongrelere katılmak ve konularla ilgili düşüncelerini anlatabilme ve savunabilme becerisine sahip olmak.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüzyüze
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  İmplantoloji giriş, tanım ve tarihçe.
2. Hafta  Periimplant Dokuların Anatomik ve Histolojik Özellikleri, Periimplant-Periodontal Dokuların Karşılaştırılması
3. Hafta  İmplant çeşitleri, kullanım yerleri ve özellikleri
4. Hafta  Hasta seçim kriterleri, endikasyonları ve kontrendikasyonları
5. Hafta  İmplant cerrahisi
6. Hafta  İmmediatİmplant Yerleştirilmesi ve İmmediat Yükleme
7. Hafta  İmmediateimplant cerrahisi öncesi veya beraber uygulanan diğer cerrahi yöntemler
8. Hafta  Lokal Kemik Yetersizliklerinin Çözümünde Kullanılan Materyaller ve Teknikler
9. Hafta  Estetik Bölge İmplant Uygulamalarında Yumuşak Doku Problemleri ve Çözümleri
10. Hafta  İmplant cerrahisinde komplikasyonlar ve tedavi yöntemleri
11. Hafta  Periodontal Hastalıklı Bireylerde İmplant Uygulamasının Yeri
12. Hafta  Periimplant Hastalıkların Teşhis ve Tedavisi
13. Hafta  İmplant Vaka Tartışması
14. Hafta  Periimplant Doku Sağlığının İdame Fazı
15. Hafta  İmplant üstü proteze giriş, teşhis kriterleri ve uygulama prensipleri. İmplant destekli sabit protez, implant destekli hareketli bölümlü protez, implant doku destekli hareketli bölümlü protez, implant destekli tam protez.
16. Hafta  Tam dişsizlik vakalarında implant destekli sabit ve hareketli protez uygulamaları.
17. Hafta  Tek diş eksikliklerinde implant destekli sabit bölümlü protez uygulamaları
18. Hafta  Kısmi dişsizlik vakalarında implant destekli protezler
19. Hafta  İmplant destekli protezlerde biyomekanik prensipler
20. Hafta  İmplant destekli protezlerde oklüzyon
21. Hafta  İmplant destekli protezlerde ölçü yöntemleri
22. Hafta  İmplant üstü protezlerde dayanaklar
23. Hafta  Simante ve vida tutuculuimplant destekli protezlerin prensipleri
24. Hafta  İmplant-doğal diş bağlantısı
25. Hafta  İmplant üstyapısıyla ilgili komplikasyonlar ve tedavisi
26. Hafta  İmmediate ve verken yükleme
27. Hafta  İmplant tedavisinde geçici restorasyonlar
28. Hafta  İmplant üstyapısıyla ilgili komplikasyonlar ve tedavisi
29. Hafta  .
30. Hafta  .
31. Hafta  .
32. Hafta  .
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
100
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
28
1
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
 Okuma Faaliyetleri
6
2
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
1
6
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
51
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Barış Şimşek , Prof. Dr. Mehmet Yalım , Prof. Dr. Altan Doğan , Prof. Dr. Bülent Kurtiş , Prof. Dr.Deniz Çetiner , Prof. Dr. Gülay Tüter , Prof. Dr. )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://dent.gazi.edu.tr/)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (http://dent.gazi.edu.tr/)