GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ORAL PATOLOJİ/DHF580
Dersin Adı: ORAL PATOLOJİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 9-10 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Oralve maksillofasiyal bölgede gelişen hastalıkların gelişim nedenini, gelişim mekanizmasın , in-vivo morfolojik özelliklerinibilir ve ayırıcı tanı yapabilir.
Oral bölgede gelişen patolojik süreçlerde hücre, doku, organ düzeyinde oluşan değişiklikleri patofizyolojik olaylarla ilişkilendirir.
Oral kanser risk faktörlerini, patogenezini, morfolojisini, derecelendirilmesi ve evrelendirilmesini özetler.
Oral bölgede gelişen hastalıklar için kullanması gereken patolojik tanı yöntemini seçer.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze anlatım, gösterme, soru-yanıt
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Vezikülobüllöz/ülseratif hastalıkların etyopetogenezi, morfolojik değişklikleri, patofizyolojik olaylarla ilişkisi. Herpes simplex, Aftöz ülserler, kronik ülseratif stomatit, Behçet hastalığı, eritema multiforme, Reiter sendrom
2. Hafta  Vezikülobüllöz hastalıkların(immünolojik-herediter) etyopetogenezi, morfolojik değişklikleri, patofizyolojik olaylarla ilişkisi. Pemphigus vulgaris,MMP, Büllöz pemfigoid,dermatitis herpetiformis, epidermolysis bülloza
3. Hafta  Ülseratif hastalıkların etyopetogenezi, morfolojik değişklikleri, patofizyolojik olaylarla ilişkisi. Travmatik ülser, Bakterial enfeksiyonlar: sifilis,tüberküloz,actinomycosis Fungal enfeksiyonlar: mucormycosis, aspergillozis
4. Hafta  Ülseratif lezyonların (immünolojik) etyopetogenezi, morfolojik değişklikleri, patofizyolojik olaylarla ilişkisi. İilaç reaksiyonları, kantakt allerjiler, Wegener granülamatozis, kronik granülamatoz hastalıklar, siklik nötropeni, ayırıcı tanıda scc ( etyopetogenezi, morfolojik değişklikler, patofi
5. Hafta  Ağız mukozasının beyaz lezyonlarının etyopetogenezi, morfolojik değişklikler, patofizyolojik olaylarla ilişkisi. Mukozadaki beyaz görünüm veren yapısal değişiklikler Herediter durumlar:löködem, beyaz süngerimsi nevus Reaktif lezyonlar: friksiyon keratozu, nikotin stomatiti, hairy lökopl
6. Hafta  Ağız mukozasının beyaz lezyonlarının (diğer) etyopetogenezi, morfolojik değişklikleri, patofizyolojik olaylarla ilişkisi. Liken planus, lupus eritematozus, kandidiazis, mukozal yanıklar, fordyce granülleri, lipom, ayırıcı tanıda idiopatik lökoplaki
7. Hafta  Ağız mukozasının kırmızı/mor lezyonlarının (reaktif, konjenital) etyopetogenezi, morfolojik değişklikleri, patofizyolojik olaylarla ilişkisi. Peteşi, ekimozlar Hemanjiyom, vasküler malformasyonlar, varisler Piyojenik granülom, peripheral giant cell granülom
8. Hafta  Ağız mukozasının kırmızı/mor lezyonlarının (immünolojik,metabolik endokrin) etyopetogenezi, morfolojik değişklikleri, patofizyolojik olaylarla ilişkisi. Plasma hücreli gingivitis,ilaç erüpsiyonları, kontakt allerjiler, vit B eksikliği, pernisiyöz anemi, demir eksikliği anemisi , yanan a
9. Hafta  Ağız mukozasının premalign lezyonlarının etyopetogenezi, morfolojik değişklikleri, patofizyolojik olaylarla ilişkisi. (Dispilazi), Idiopatik lökoplaki, eritrolökoplaki, proliferative verrüköz lökoplaki, solar şeilitis, submüköz fibrozis
10. Hafta  Ağız mukozasının malign tümörlerinin etyopetogenezi, morfolojik değişklikleri, patofizyolojik olaylarla ilişkisi. Oral ca etyoloji, patogenez
11. Hafta  Ağız mukozasının malign tümörlerinin etyopetogenezi, morfolojik değişklikleri, patofizyolojik olaylarla ilişkisi. Oral ca histopatoloji, tipleri, evreleme. Ayırıcı tanıda : bazal cell ca, metastatik tümörler
12. Hafta  Dil lezyonlarının etyopetogenezi, morfolojik değişklikleri, patofizyolojik olaylarla ilişkisi. Ülserler,glossitis,fiziksel olarak ağrili dil,coğrafik dil, median rhomboid glossitis, foliat papil,lingual varisler, kıllı dil
13. Hafta  Ağız mukozasının epiteliyal/fibröz büyümelerinin etyopetogenezi, morfolojik değişklikleri, patofizyolojik olaylarla ilişkisi. Skuamöz papilloma, papiller hiperplazi, fokal epiteliyal hiperplazi, kondiloma aküminatum, keratoakantom ,(ayırıcı tanı verrüköz karsinom Fibrom’lar (Fibröz pol
14. Hafta  Yumuşak doku tümörlerinin( benign-malign) etyopetogenezi, morfolojik değişklikleri, patofizyolojik olaylarla ilişkisi. Granüler hücreli tümör, Yenidoğanın konjenital epulisi, Nörofibroma Schwannoma, Fibrosarkom, Anjiosarkom, Rabdomyosarkom Kaposi sarkomu,( Liposarkom, Leimyosarkom,Sino
15. Hafta  Ağız mukozasının pigmente lezyonlarının etyopetogenezi, morfolojik değişklikleri, patofizyolojik olaylarla ilişkisi. Non tümöral: Amalgam Tatuaj (Amalgam Tatoo),Tütün İlişkili Melanosis (Smoker’s Melanosis) Irksal Pigmentasyon, Oral Melanotik Makül, Peutz-Jeghers Sendromu, Adisson Has
16. Hafta  -Tükürük bezi hastalıklarının etyopetogenezi, morfolojik değişklikleri, patofizyolojik olaylarla ilişkisi. Sialadenitler, mukosel, nekrotizan sialometaplazi, sjögren sendromu
17. Hafta  Tükürük bezlerinin iyi huylu tümörlerinin etyopetogenezi, morfolojik değişklikleri, patofizyolojik olaylarla ilişkisi. P.adenom, Warthin, myoepitelyoma, kanaliküler adenoma
18. Hafta  Tükürük bezlerinin kötü huylu tümörlerinin etyopetogenezi, morfolojik değişklikleri, patofizyolojik olaylarla ilişkisi. MEC, AdCC, AcCC, PLGA
19. Hafta  -Non odontojenik /Odontojenik kistlerin etyopetogenezi, morfolojik değişklikleri, patofizyolojik olaylarla ilişkisi. İnsisiv kanal kisti (nazopalatin kisti), lenfoepiteliyal kist, tiroglossal duktus kisti, branşiyal kleft kisti, epidermoid ve dermoid kist, radiküler kist (periapikal ki
20. Hafta  Odontojenik kistlerin etyopetogenezi, morfolojik değişklikleri, patofizyolojik olaylarla ilişkisi. Dentigeröz kist (ve erüpsiyon kisti), odontojenik keratokist, lateral periodontal kist, botryoid kist, glandüler kist, bohn nodülleri, yenidoğanın dental lamina kisti, erişkinin dental la
21. Hafta  Odontojenik tümörlerin etyopetogenezi, morfolojik değişklikleri, patofizyolojik olaylarla ilişkisi (1) Ameloblastoma, skuamöz odontojeniktümör, kalsifiye olan epitelyal odontojenik tümör (pindborg tümörü), adenomatoid odontojeniktümör, ameloblastik fibroma, primordial odontojenik tümö
22. Hafta  Odontojenik tümörlerin etyopetogenezi, morfolojik değişklikleri, patofizyolojik olaylarla ilişkisi. Ameloblastik karsinoma, primer intraosseöz skuamöz hücreli karsinoma, sklerozan odontojenik karsinoma, şeffaf hücreli odontojenik karsinoma, hayal hücreli odontojenik karsinoma, odonto
23. Hafta  -Osteomyelitlerin (çene kemiklerinin enfeksiyonları) etyopetogenezi, morfolojik değişklikleri, patofizyolojik olaylarla ilişkisi. Akut osteomyelit; kronik osteomyelitler (kronik supuratif osteomyelit, kronik fokal sklerozan osteomyelit, diffuz sklerozan osteomyelit, prodüktif periosti
24. Hafta  Fibroosseöz lezyonların etyopetogenezi, morfolojik değişklikleri, patofizyolojik olaylarla ilişkisi. Periapikal semental displazi, fokal semento-osseöz displazi, florid sementoosseöz displazi, Fibröz displazi, Ossyfying fibrom
25. Hafta  Çene kemiklerin non odontojenik benign tümörlerinin etyopetogenezi, morfolojik değişklikleri, patofizyolojik olaylarla ilişkisi. Osteom, Osteokondrom, Osteoid osteom / Osteoblastom, Santral dev hücreli granülom
26. Hafta  Çene kemiklerinin non odontojenik malign tümörlerinin etyopetogenezi, morfolojik değişklikleri, patofizyolojik olaylarla ilişkisi. Osteosarkom, Kondrosarkom, Ewing’s sarkom, Plasmasitom- Multipl myelom
27. Hafta  Sunum
28. Hafta  Sunum
29. Hafta  
30. Hafta  
31. Hafta  
32. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
90
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
28
1
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
2
4
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
50
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Sibel Elif Gültekin , Doç. Dr. Benay Yıldırım , Doç. Dr. Emre Barış )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (sibelg@gazi.edu.tr , benay@gazi.edu.tr , emrebaris@gazi.edu.tr)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (sibelg@gazi.edu.tr , benay@gazi.edu.tr , emrebaris@gazi.edu.tr)