GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MADDELER BİLGİSİ/DHF2260
Dersin Adı: MADDELER BİLGİSİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 3-4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenci, ölçü maddelerinin özelliklerini sayar ve sınıflandırır. Dezenfeksiyonunu ve retraksiyon maddelerini tanır.
Öğrenci, dönüşebilir ve dönüşemeyen hidrokolloid ve elastomerik, ölçü maddelerini tanır ve kullanım prensiplerini açıklar.
Öğrenci, diş hekimliğinde koruma, dezenfeksiyon ve sterilizasyonunu tanır ve kullanım prensiplerini tarif eder.
Öğrenci, dentin bağlayıcıları, simanları, akrilik ve porselen dişlerin özelliklerini tanır ve kullanım prensiplerini sayar.
Öğrenci, kompozit rezinleri, implant materyallerini ve diş hekimliğinde kullanılan alaşımları tanır ve kullanım prensiplerini açıklar.
Öğrenci, dental porseleni, metal destekli porselenleri, tam seramik sistemleri, doku düzenleyicileri, yumuşak astar materyallerini tanır ve kullanım
Öğrenci, diş hekimliğinde kullanılan alet ve makineleri tanır ve hangi işlemler için kullanılacaklarını tarif eder.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze teorik eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Ölçü maddeleri sınıflandırılması, özellikleri, ölçü kaşıkları
2. Hafta  Retraksiyon maddeleri
3. Hafta  Dönüşebilir ve dönüşemeyen hidrokolloidler
4. Hafta  Diş hekimliğinde koruma, sterilizasyon, dezenfeksiyon maddeleri
5. Hafta  Ölçü maddelerinin dezenfeksiyonu
6. Hafta  Dentin bağlayıcılar
7. Hafta  Kavite yalıtım
8. Hafta  Simanlar (I)
9. Hafta  Simanlar (II)
10. Hafta  Simanlar (III)
11. Hafta  Seminer
12. Hafta  VİZE
13. Hafta  VİZE
14. Hafta  Akrilik ve porselen dişler
15. Hafta  Elastomerik ölçü maddeleri (I)
16. Hafta  Elastomerik ölçü maddeleri (II)
17. Hafta  Kompozit rezinler
18. Hafta  İmplant materyalleri
19. Hafta  Diş hekimliğinde kullanılan alaşımlar
20. Hafta  Korozyon ve lekelenme
21. Hafta  Termoplastik ölçü maddeleri
22. Hafta  Çinkooksit esaslı ölçü maddeleri
23. Hafta  Dental porselen (tanım, tarihçe, içerik)
24. Hafta  Metal destekli porselenler
25. Hafta  Tam seramik sistemler
26. Hafta  Vernik, kavite kaplayıcılar
27. Hafta  Doku düzenleyiciler
28. Hafta  VİZE
29. Hafta  VİZE
30. Hafta  Yumuşak kaide materyalleri
31. Hafta  Diş hekimliğinde alet ve makineler
32. Hafta  Dental materyallerde biyolojik uyum
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
70
 Ödev
1
15
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
15
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
28
1
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
5
2
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
2
10
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
1
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
53
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.12
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Levent NALBANT (Sınıf Sorumlu Öğr. Üyesi) , Prof.Dr. Gülfem ERGÜN , Prof.Dr. Işıl ÇEKİÇ NAGAŞ , Doç.Dr. Ferhan KESKİN EĞİLMEZ , Doç. Dr. )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/leventnalbant/files)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (Prof.Dr. Levent NALBANT(leventnalbant@gazi.edu.tr) (Sınıf Sorumlu Öğr. Üyesi) 2. Prof.Dr. Gülfem ERGÜN (gulfem@gazi.edu.tr) 3. Prof.Dr. Işıl ÇEKİÇ NAGAŞ (ısılc)