GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İLK YARDIM VE ACİL TEDAVİ/DHF5220
Dersin Adı: İLK YARDIM VE ACİL TEDAVİ
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 1
Dersin Yarıyılı: 9-10 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
İlk yardıma ilişkin temel kavram ve ilkeleri bilir ve kavrar
İlk yardımda kazazedenin değerlendirilmesi ile ilgili genel prensipleri bilir
Yaşam bulgularını ve yaşamı devam ettirmek için gerekli temel yaşam desteği uygulamalarını bilir
Günlük yaşamda her an karşılaşılabilir ani durumlarda, doğal afetlerde, yaralanan birey ya da grupların yaşamını kurtarmak,
Olayların olduğu yer ve zamanda yapılacak uygulamaları, alınacak önlemlere ilişkin ilk yardım ve acil bakım ile ilgili teorik bilgi yanında bazı pra
Savaş ve felaket (afet) durumlarında kurtarma ve sivil savunma aşamalarında bu eğitimi alan bireylerden yararlanılabilir
Diş hekimliği uygulamaları sırasında oluşabilecek acil durumlar ve ilk yardım uygulamalarını bilir
.
.
.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüzyüze
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  İlk yardım nedir
2. Hafta  Diş hekimleri için genel ilkyardım bilgileri 1
3. Hafta  Vaka Örnekleri
4. Hafta  Temel yaşam desteği ve CPR 1
5. Hafta  Kanamalarda ilkyardım 1
6. Hafta  Vaka Örnekleri
7. Hafta  Yaralanmalarda ilkyardım 1
8. Hafta  Vaka Örnekleri
9. Hafta  Vaka Örnekleri
10. Hafta  Vaka Örnekleri
11. Hafta  Yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilk yardım,
12. Hafta   Vaka Örnekleri
13. Hafta  Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım
14. Hafta  Vaka Örnekleri
15. Hafta  Bilinç bozukluklarında ilk yardım
16. Hafta  Vaka Örnekleri
17. Hafta  Zehirlenmelerde, hayvan ısırıklarında ilk yardım
18. Hafta  Vaka Örnekleri
19. Hafta  Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
20. Hafta  Vaka Örnekleri
21. Hafta  Boğulmalarda ilk yardım
22. Hafta  Triyaj kavramı, hastane öncesi alandatriyaj
23. Hafta  Vaka Örnekleri
24. Hafta  Hasta/yaralı taşıma teknikleri
25. Hafta  Vaka Örnekleri
26. Hafta  Allerji ve anaflaksi
27. Hafta  Vaka Örnekleri
28. Hafta  Vaka Örnekleri
29. Hafta  
30. Hafta  
31. Hafta  
32. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
100
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
28
1
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
1
1
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
30
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
1
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Dr.Ögr. Üyesi Mehmet Ali ASLANER)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ()