GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÇENE YÜZ CERRAHİSİ/DHF5100
Dersin Adı: ÇENE YÜZ CERRAHİSİ
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 1
Dersin Yarıyılı: 9-10 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
1- Çene-yüz bölgesindeki travmaların etyolojilerini sıklıklarını ve tedavilerini öğrenebilir.
2- Çene yüz bölgesi kırıklarının iyileşme aşamalarını bilir.
3- TME ve çene yüz bölgesi rekonstrüksiyonu hakkında bilgi sahibi olur.
4- Hastanın bir uzmana yönlendirilmesi gereken durumların bilir ve bilincini kazanır.
5- Dentofasiyal deformiteleri, dudak-damak yarıklarını, uyku apnesi sendromunu tanır ve hastaların doğru şekilde yönlendirilmesini sağlar.
6-Ortognatik cerrahi ile dentofasiyal gelişim bozukluklarının tedavisi hakkında bilgi sahibi olur ve cerrahi prosedürleri teorik anlamda öğrenir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Oral ve maksillofasiyal travma
2. Hafta  Oral ve maksillofasiyal travma
3. Hafta  Oral ve maksillofasiyal travma
4. Hafta  Oral ve maksillofasiyal travma
5. Hafta  Mandibula kırığı
6. Hafta  Mandibula kırığı
7. Hafta  Mandibula kırığı
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Maksilla kırığı
10. Hafta  Maksilla kırığı
11. Hafta  Zigoma kırığı Alveol kırığı
12. Hafta  Kırıkta kemik iyileşmesi TME ve Çene-yüz bölgesi rekonstrüksiyonu
13. Hafta  Ağız, yüz bölgesi anomalileri
14. Hafta  Ağız, yüz bölgesi anomalileri
15. Hafta  Dudak damak ve alveol yarığı
16. Hafta  Dudak damak ve alveol yarığı
17. Hafta  Uyku apnesi
18. Hafta  Uyku apnesi
19. Hafta  Uyku apnesi
20. Hafta  Ortognatik cerrahi
21. Hafta  Ortognatik cerrahi
22. Hafta  Ortognatik cerrahi
23. Hafta  Maksiller osteotomiler
24. Hafta  Maksiller osteotomiler
25. Hafta  Maksiller osteotomiler
26. Hafta  Maksiller osteotomiler
27. Hafta  Mandibular osteotomiler
28. Hafta  Mandibular osteotomiler
29. Hafta  Mandibular osteotomiler
30. Hafta  Mandibular osteotomiler
31. Hafta  Mandibular osteotomiler
32. Hafta  Final sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
70
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
30
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
1
15
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
1
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
1
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
19
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
0.76
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
1
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr.Z.Ergun YÜCEL , Prof.Dr.M.Barış ŞİMŞEK , Prof.Dr.Mustafa Sancar ATAÇ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (Öğretim Elemanlarının Adı-Soyadı: www.gazi.edu.tr/~erguny Prof. Dr Barış Şimşek , Prof. Dr. Mustafa Sancar Ataç , Prof. Dr. Ergun Yücel E-posta adresi:mbaris@gazi.edu.tr , erg)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (Öğretim Elemanlarının Adı-Soyadı: mbaris@gazi.edu.tr , erguny@gazi.edu.tr , msatac@gazi.edu.tr Prof. Dr Barış Şimşek , Prof. Dr. Mustafa Sancar Ataç , Prof. Dr. Ergun Yücel E-post)