GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÇENE EKLEMİ BOZUKLUKLARI VE ÇENE HASTALIKLARI/DHF5080
Dersin Adı: ÇENE EKLEMİ BOZUKLUKLARI VE ÇENE HASTALIKLARI
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 1
Dersin Yarıyılı: 9-10 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Orofasiyal ağrının öğrenilmesi
Diş ağrısının öğrenilmesi
Atipik ağrının öğrenilmesi
Trigeminal nevraljinin öğrenilmesi
Temporomandibular bozuklukların öğrenilmesi
Preoperatif değerlendirme ve postoperatif bakımın öğrenilmesi
Hastane dişhekimliğinin öğrenilmesi
Tükürük bezi hastalıklarının öğrenilmesi
Premalignitenin öğrenilmesi
Ağız boşluğunun kötü huylu tümörlerinin öğrenilmesi

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Orofasiyal ağrı
2. Hafta  Diş ağrısı
3. Hafta  Atipik ağrı
4. Hafta  Trigeminal nevralji
5. Hafta  Temporomandibular eklem düzensizlikleri
6. Hafta  Temporomandibular eklem ağrısı
7. Hafta  Temporomandibular eklem sesi
8. Hafta  Ağız açmada kısıtlılık
9. Hafta  Diş sıkma ve/veya gıcırdatma
10. Hafta  TME muayenesi
11. Hafta  TME grafilerinin değerlendirilmesi
12. Hafta  Artrosentez
13. Hafta  Preoperatif değerlendirme ve postoperatif bakım
14. Hafta  Preoperatif değerlendirme ve postoperatif bakım
15. Hafta  Hastane dişhekimliği
16. Hafta  Hastane dişhekimliği
17. Hafta  Tükürük bezi hastalıkları
18. Hafta  Tükürük bezi hastalıkları
19. Hafta  Tükürük bezi hastalıkları
20. Hafta  Tükürük bezi hastalıkları
21. Hafta  Epitelyal displazi,karsinoma in situ,premalignite
22. Hafta  Epitelyal displazi,karsinoma in situ,premalignite
23. Hafta  Epitelyal displazi,karsinoma in situ,premalignite
24. Hafta  Epitelyal displazi,karsinoma in situ,premalignite
25. Hafta  Ağız boşluğunun kötü huylu tümörleri
26. Hafta  Ağız boşluğunun kötü huylu tümörleri
27. Hafta  Ağız boşluğunun kötü huylu tümörleri
28. Hafta  ..
29. Hafta  
30. Hafta  
31. Hafta  
32. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
100
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
28
1
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
28
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1.12
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
1
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr.Ertan Delilbaşı Prof.Dr.Cansu Alpaslan Prof.Dr. Levent Aral Prof.Dr.Gökhan Alpaslan Prof.Dr.Erkan Erkmen)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.gazi.edu.tr)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ertand@gazi.edu.tr , cansu@gazi.edu.tr , levaral@gazi.edu.tr , alpaslan@gazi.edu.tr , erkmen@gazi.edu.tr)