GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÇENE YÜZ PROTEZİ/DHF5111
Dersin Adı: ÇENE YÜZ PROTEZİ
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 1
Dersin Yarıyılı: 9 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Çiğneme, konuşma ve yutkunma fonksiyonlarının oluşumunu ve çene yüz defektlerinin sınıflandırılmasını bilir.
Çene-Yüz protezlerinin yapımında kullanılan materyalleri ve fraktürlerinde kullanılan ligatürler, şineler, splintler, rehber apereyleri bilir.bilir.
Çene-Yüz protezlerinde retansiyon ve stabilite prensiplerini ve ölçüyü bilir. Obtüratör uygulamasını bilir.
Mandibular rezeksiyonlarda protetik apareyleri ve obtüratör uygulamasını ve immediat obturatörlerin avantajları ve uygulama prensiplerini bilir.
Fasiyal epitezleri bilir
Maksiller ve mandibular defektlerde ve epitezlerde implant uygulamalarını bilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze teorik eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Çiğneme, konuşma ve yutkunma fonksiyonlarının oluşumu
2. Hafta  Çene-Yüz protezlerinin yapımında kullanılan materyaller
3. Hafta  Çene-Yüz fraktürlerinde kullanılan ligatürler, şineler, splintler, rehber apereyler
4. Hafta  Çene-Yüz defektlerinin sınıflandırılması
5. Hafta  Çene-Yüz protezlerinde retansiyon ve stabilite prensipleri
6. Hafta  Çene-Yüz protezlerinde ölçü
7. Hafta  Mandibular rezeksiyon protezi
8. Hafta  Obtüratör uygulamsası I (Maksiller rezeksiyonlarda uygulanan obtüratörler, balonlu ve havuzlu obtüratörlein yapımı)
9. Hafta  Obtüratör uygulaması II (Yumuşak damak obturatörleri)
10. Hafta  Obtüratör uygulaması III (İmmediyat obturatörlerin avantajları ve uygulama prensipleri)
11. Hafta  Fasiyal epitez I (Kulak ve burun protezleri)
12. Hafta  Fasiyal epitez II (Oküler ve orbital epitezler)
13. Hafta  Çene yüz protezleri için implant uygulamaları I (Maksiller ve mandibuler defektlerde implant uygulamaları)
14. Hafta  Çene yüz protezleri için implant uygulamaları II (Fasiyal epitezlerde implant uygulamaları)
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
70
 Ödev
1
15
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
15
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
2
2
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
2
4
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
1
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
25
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
1
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Kürsat Eser )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://dent-protetik.gazi.edu.tr/posts/view/title/prof.-dr.-kursat-eser-204153?siteUri=dent-protetik)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (kursateser@gmail.com)