GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DİŞ HEKİMLİĞİ DEONTOLOJİSİ/DNT511
Dersin Adı: DİŞ HEKİMLİĞİ DEONTOLOJİSİ
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 1
Dersin Yarıyılı: 9 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Tıp etiğin temel kavramlarını, tıp etiği kuramlarını ve tıp etiği ilkeleri açıklayabilmeli
Aydınlatılmış onam öğelerini sayabilmeli
Tıp etiğinin genel çerçevesinin tek tek konular ve olaylar bağlamında uygulanışını tanımlayabilmeli
“Etik açısından tıpta araştırmalar” konusunda temel etik basamakları sayabilmeli.
Hekimin bağlı olduğu yasal metinleri sayabilmeli
Tıp etiği sorunlarını ayırt edebilmeli Tıp etiği sorun kümelerini çözebilmeli
Hastanın özerkliğine saygı göstermeli
Hastanın anlayabileceği bir dille bilgi vererek, tedavi seçenekleri ile ilgili kararı almak
Tanı ve tedavi sürecinde “aydınlatılmış onam”ı önemsemeli
Empati yetisini kullanabilme, anlaşılır dil kullanabilmeli

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze, vaka sunumu ve tartışması
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Etik
2. Hafta  Etik
3. Hafta  Tıp Etiği, Uygulamalı Etik, Meslek Etiği
4. Hafta  Tıp Etiği ve Deontoloji, Tıbbi Deontoloji ve Hukukla İlişkisi
5. Hafta  Hekim Kimliği, Hekim-Hasta ilişkisi
6. Hafta  Etik Kuramlar (Yaklaşımlar)
7. Hafta  Tibbi Etik İlkeler
8. Hafta  Hasta Hakları
9. Hafta  Araştırma Etiği
10. Hafta  Araştırma Etiği
11. Hafta  Yayın Etiği
12. Hafta  Yayın Etiği
13. Hafta  HIV(+) Hastaya Etik Yaklaşım
14. Hafta  Tıp Etiği Açısından Mahremiyet
15. Hafta  Biyoetik Açısından Deney Hayvanları
16. Hafta  Tıp Etiği Açısından Kadına Yönelik Şiddet ve Cinsel Taciz
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
1
16
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
1
1
1
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
1
1
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
8
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
8
1
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
1
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
26
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
1
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirir
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/nesrinc)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (nesrinc@gazi.edu.tr)