GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
AĞIZ HASTALIKLARI/DHF4020
Dersin Adı: AĞIZ HASTALIKLARI
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 1
Dersin Yarıyılı: 7-8 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
1- Dersin sonunda öğrenci ağız içi yumuşak dokularda karşılaşacağı yüzeysel lezyonları, potansiyel malign lezyonları, hiperplazileri ve iyi huylu tümörleri klinik olarak tanır.
2- Dişlere bağlı olan ve olmayan tümörleri ayırt edebilir veya tanısını koyabilir.
3- Kemik hastalıklarını tanıyabilir ve tedavi seçeneklerini bilir.
4- Çeşitli kan hastalıklarını ve bunların ağız bulgularını öğrenir ve erken dönem teşhisi koyabilme yetisine sahip olur.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, vaka değerlendirme
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  1. Hafta: Ağız mukozasının yüzeysel lezyonlarının ayırımı ve klinik özellikleri
2. Hafta  Ağız mukozasının yüzeysel lezyonlarının ayırımı ve klinik özellikleri
3. Hafta  3. Hafta: Ağız içi beyaz lezyonlar
4. Hafta  4. Hafta: Ağız içi beyaz lezyonlar
5. Hafta  5. Hafta: Kandidiyazis
6. Hafta  6. Hafta: Ağız içi kırmızı lezyonlar
7. Hafta  7. Hafta: Ağız içi kırmızı lezyonlar
8. Hafta  8. Hafta: Ağız içi kırmızı lezyonlar
9. Hafta  9. Hafta: Vezikülobüllöz lezyon (ağız çevresi)
10. Hafta  10. Hafta: Vezikülobüllöz lezyon (ağız içi)
11. Hafta  11. Hafta: Aftöz stomatitis
12. Hafta  12. Hafta: Behçet hastalığı
13. Hafta  13. Hafta: Lenfoma, Lösemiler, Anemi
14. Hafta  14. Hafta: İlaç kullanımına bağlı gelişen osteonekroz
15. Hafta  15. Hafta: Kemik hastalıkları
16. Hafta  16. Hafta: Kemik hastalıkları
17. Hafta  17. Hafta: Odontojen ve non odontojen tümörler
18. Hafta  18. Hafta: Odontojen ve non odontojen tümörler
19. Hafta  19. Hafta: Odontojen ve non odontojen tümörler
20. Hafta  20. Hafta: Ağız boşluğunun iyi huylu tümörleri
21. Hafta  21. Hafta: Ağız boşluğunun iyi huylu tümörleri
22. Hafta  22. Hafta: Odontoma
23. Hafta  23. Hafta: Odontoma
24. Hafta  24. Hafta: Tümör benzeri lezyonların tanımı, epitel lezyonları
25. Hafta  25. Hafta: Pigmente lezyonlar
26. Hafta  26. Hafta: Dev hücreli granüloma, epulis
27. Hafta  27. Hafta: İlaca bağlı dişeti büyümeleri, gingival fibromatozis
28. Hafta  28. Hafta: Hemanjiyoma, lenfanjiyom
29. Hafta  
30. Hafta  
31. Hafta  
32. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
28
1
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
1
1
1
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
1
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
32
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
1
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Öğretim Elemanlarının Adı-Soyadı: Prof. Dr. Sevil Kahraman , Prof. Dr. Ertan Delilbaşı , Prof. Dr. Sedat Cetiner , Prof. Dr. Erkan Erkmen )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (E-posta adresi:skahraman@gazi.edu.tr , scetiner@gazi.edu.tr , ertand@gazi.edu.tr , erkmen@gazi.edu.tr )