GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DENTAL ANESTEZİ/DHF3130
Dersin Adı: DENTAL ANESTEZİ
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 1
Dersin Yarıyılı: 5-6 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenciler yapacakları lokal anestezi ile hasta için uygun lokal anestezik solusyonu doğru olarak seçebilir ve kullanmaları gereken miktarı bilir.
Hasta için uygun lokal anestezik solusyonu seçerken o solusyonun içinde hangi vazokonstriktör maddeden ne miktarda olduğunu
Topikal anestezi, infiltrasyon anestezisi, lokal anestezi, rejyonel anestezi tekniklerinin tamamını ve komplikasyonlarını öğrenir.
İnfiltrasyon anestezisi tekniklerini ve komplikasyonlarını öğreneceklerdir.
Öğrenciler, ilerde meslek hayatlarını icra ederken kendilerine gelen çocuk veya mental retarde hastalara sedasyon yapılması gerekip gerekmediğine kar
Öğrenciler klinik çalışmaları sırasında hastalarında sistemik acil bir durum gelişmemesi için gerekli önlemleri alabilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Anesteziye giriş ve sinir fizyolojisi
2. Hafta  Trigeminal sinirin anatomisine giriş
3. Hafta  Trigeminal sinir ve dallarının dağılımı (n. maksillaris)
4. Hafta  Trigeminal sinir ve dallarının dağılımı (n. mandibularis)
5. Hafta  Diş hekimliğinde kullanılan ester ve amid grubu lokal anestezik maddeler
6. Hafta  Diş hekimliğinde kullanılan topikal anestezik maddeler
7. Hafta  Lokal anestezik solusyonlarla birlikte kullanılan vazokonstriktörler
8. Hafta  Diş hekimliğinde lokal anestezinin endikasyonları
9. Hafta  Diş hekimliğinde lokal anestezinin kontrendikasyonları
10. Hafta  Lokal anestezik ajanların uygulanış teknikleri
11. Hafta   Topikal ve infiltrasyon anestezisi teknikleri ve komplikasyonları
12. Hafta  Rejyonel anestezi teknikleri ve komplikasyonları (alt çene)
13. Hafta  Rejionel anestezi teknikleri ve komplikasyonları (üst çene)
14. Hafta  Çocuklarda kullanılan lokal anestezi teknikleri
15. Hafta  Tronküler anestezi teknikleri ve komplikasyonları
16. Hafta  Diş hekimliğinde lokal anestezi komplikasyonları
17. Hafta   Diş hekimliğinde lokal anestezi komplikasyonları
18. Hafta   Diş hekimliğinde lokal anestezi komplikasyonları
19. Hafta   Allerjik ve toksik reaksiyonlar
20. Hafta   Allerjik ve toksik reaksiyonlar
21. Hafta  Anaflaksi
22. Hafta  Hayati bulguların (vücut ısısı, nabız, solunum ve kan basıncı) ölçme ve değerlendirme yapabilme
23. Hafta  Lokal anesteziye bağlı sistemik acil durumlar
24. Hafta  Lokal anesteziye bağlı sistemik acil durumlar
25. Hafta  Lokal anesteziye bağlı sistemik acil durumlar
26. Hafta  Havayolundaki yabancı cismi uygun manevra ile çıkarabilme
27. Hafta  Bilinçli sedasyon
28. Hafta  Bilinçli sedasyon
29. Hafta  
30. Hafta  
31. Hafta  
32. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
28
1
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
2
1
2
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
1
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
33
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1.32
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
1
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr.Dilek Aynur Çankal , Prof.Dr.Levent Aral , Doç.Dr.Süleyman Bozkaya)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (-)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (dugar@gazi.edu.tr , levaral@gazi.edu.tr , suleyman.bozkaya@gmail.com)