GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DİŞ HEKİMLİĞİ TARİHİ/DHF1161
Dersin Adı: DİŞ HEKİMLİĞİ TARİHİ
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 1
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Diş hekimliği tarihinin başlangıcı hakkında bilgi sahibi olmak.
Diş hekimliği tarihini teknik ve teknolojik gelişmeleri ile birlikte kavramak
Diş hekimliğinin geleceği hakkında değerlendirmeler yapabilecek yeteneğe sahip olmak.
Diş hekimliği tarihi hakkında insanlara genel bilgi verecek yeterli bilgiye sahip olmak.
Yakın zaman diş hekimliği tarihi hakkında bilgi sahibi olmak.
Dental alet teknolojisindeki son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak.
Diş Hekimliği fakültesi hakkında genel bilgi sahibi olmak.
Diş Hekimliği fakültesinin kuruluş tarihçesi hakkında bilgi sahibi olmak.
Diş Hekimliği öğrencilerini Tıp ve Diş Hekimliği Tarihi ve gelişimi konularında bilgilendirmek.
Teknik ve teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek meslek yaşamında başarıyı yakalamak

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kuruluş ve Tarihçesi
2. Hafta  Tıp ve Diş Hekimliği
3. Hafta  Genel Tıp Tarihi
4. Hafta  İlk Çağlarda ve Ortaçağda Diş Hekimliği ve Günümüzle İlişkilendirilmesi
5. Hafta   Genel Diş Hekimliği Tarihi
6. Hafta   7-15.yy da Diş Hekimliği ve Günümüzle İlişkilendirilmesi
7. Hafta   16. yyda Diş Hekimliği ve Günümüzle İlişkilendirilmesi
8. Hafta   17. yy da Diş Hekimliği ve Günümüzle İlişkilendirilmesi
9. Hafta  18. yy da ve 19. yy.da Diş Hekimliği ve Günümüzle İlişkilendirilmesi
10. Hafta   20. yy da Diş Hekimliği Yakın Dönem Diş Hekimliği Tarihi
11. Hafta  20.yy da Diş Hekimliğinin Dallara Göre Gelişimi ve Koruyucu Diş Hekimliği
12. Hafta   Diş Hekimliği Tarihinde Kadının Yeri
13. Hafta   Türk Diş Hekimliği Tarihi Diş Hekimliği Meslek Kuruluşları
14. Hafta  Fotoğraflarla Geçmişten Günümüze Diş Hekimliğinde Kullanılan Aletler ve Dişhekimliği
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
100
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
2
2
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
1
3
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
25
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
1
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Dr.Öğr.Üyesi Adil Başman)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/adilbasman)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ("adilbasman@gazi.edu.tr" , "adilbasman@hotmail.com")