GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Anabilim Dalının Akademik Kadrosu; 3 Profesör, 2 Doç., 1 Dr. Öğretim üyesi. 5 Dr. Arş. Gör.,10 Arş. Gör.Bu programda halen 5 yüksek lisans öğrencisi kayıtlıdır.Türkiye’de Ar-Ge merkezlerinin kurulması ve ilaç endüstrimizin gelişmesine bağlı olarak, özellikle ruhsat ve Ar-Ge departmanlarında endüstriye yönelik konularda yüksek lisans yapmış elemanlara duyulan gereksinim gittikçe artmaktadır.Amaç endüstride çalışan elemanların karşılaştıkları sorunların çözümünde yardımcı olabilecek bir eğitim almalarıdır. Bu programda yüksek lisanslarını tamamlayan öğrencilerin ilaç endüstrisinde istihdamlarının artacağı ve daha kolaylaşacağı düşünülmektedir.Ayrıca Türkiye’ de Ar-Ge merkezlerinin ve Santez projelerinin önem kazandığı bu dönemde endüstri ile sağlanabilecek işbirliği çerçevesinde Teknoparklarda ve ortak projelerde birlikte çalışma imkanı doğabilecektir. Yerli ilaç sanayinin jenerik ilaç üretimi yanısıra patentli ürünler üretmesi mümkün olabilecektir.