GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Sosyolojinin tanımı ve diğer bilimlerle ilişkisini, sosyal davranışın arka planı, sosyokültürel şahsiyet ve sosyokültürel grupları,toplum, toplum taramaları, sosyal kurumlar konularını tartışarak, sosyolojinin araştırma metodları da kullanılarak kazaların yaş gruplarına ve cinsiyet, coğrafyaya göre dağılımını etkileyen sosyolojik faktörleri çıkarsamak, kazaların değişik zaman birimlerine göre dağılımı, kazalar ve sosyokültürel düzey ilişkisi, kazalar ve psikoloji, kazaların ekonomik boyutu konularını irdeleyerek kazalar ve sosyoloji ilişkisini tartışmaktır.Kazaların sosyolojik açıdan değerlendirilmesini öğretmek.