GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı 1993 yılında kurulmuş olup, Türkiye''nin alanında ilk Anabilim Dalıdır. 2017 yılına kadar 115 kişi Tezli Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayarak İş Sağlığı ve Güvenliği Bilim Uzmanı unvanını almıştır. Programın amacı, İş Sağlığı ve Güvenliği kavramını bilen, alanın sorunlarını tanımlayabilen, analitik çözümler üretebilen ve üretilen çözümleri sahada uygulayıp, Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliğinin kapsamının artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi, Meslek Hastalıkları ve İş Kazalarının azaltılması becerisi ve yetkinliğine sahip İş Sağlığı ve Güvenliği Bilim uzmanları yetiştirmektir.