GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Odyolog odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya y.okullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji y.lisansı/doktorası yapan, sağlıklı bireylerde işitme ve denge kontrolleri ile işitme bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabibin teşhis veya tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak işitme, denge bozukluklarını tespit eden, rehabilite eden ve bu amaçlarla kullanılan cihazları belirleyen sağlık meslek mensubudur (R.Gazete 26.4.2011). ABD’de 1940’dan bu yana mevcut olan Odyoloji bilim alanı ülkemize 1967’de Hacettepe Ün. ile girmiştir. Gazi Ün.’de Odyoloji y. lisans eğitimi 2002’de başlamıştır. Halen ülkemizde ihtiyacın 20’de biri kadar odyolog vardır. Teorik ve uygulamalı eğitim hastanemizdeki "Prof.Dr.N.Akyıldız İşitme Konuşma Ses ve Denge Boz. Tanı, Tedavi ve Reh