GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Adli Bilişim, bilgisayar ve dijital depolama medyalarında bulunan yasal kanıt ilgili dijital adli bilim dalıdır. Halen önemli düzeyde uzman/bilirkişi ihtiyacı bulunan bu alanda nitelikli eleman yetiştirmek ve aynı zamanda ülkemizde çok yeni sayılabilecek disiplinler arası bir bilim dalında akademik kariyerlerini sürdürmek amacında olan genç akademisyenlere yol açmak olacaktır. Programın amacı, alanının ihtiyaç duyduğu akademisyen ve yetişmiş uzman ihtiyacını karşılamaktır. Ayrıca öğrencilerin kendilerini lisans eğitiminden sonra geliştirebilecekleri,bilimsel, sorgulayıcı ve araştırıcı niteliklere sahip olmalarına olanak sağlamaktadır.