GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
1- - Öğretim elemanı yetiştirme
2- - Ar-Ge birimlerinde görev alabilme
3- - Isıl, termodinamik ve mekanik sistemlerin tasarımını ve imalatını yapabilme
4- - Enerji sektöründe yönetim görevi alabilme
5- - Alanı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici ve uzman olarak görev alabilme
6- - Enerji üretim ve dönüşüm sistem bileşenlerinin tasarım, imalat, tadilat ve montaj projelerini yürütebilme
7- - Isıtma, soğutma, havalandırma ve yakma sistemlerin imalat ve projelendirilmesinde görev alabilme
8- - Enerji üretim, dönüşüm dağıtım tesislerinin kuruluşunda yönetici olarak çalışabilme
9- - Yenilenebilir enerji proje ve uygulamalarında görev alabilme
10- - Çevre ve atık yönetim sistemlerinin proje ve uygulamalarında görev alabilme