GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- - Öğretim elemanı yetiştirme
- - Ar-Ge birimlerinde görev alabilme
- - Isıl, termodinamik ve mekanik sistemlerin tasarımını ve imalatını yapabilme
- - Enerji sektöründe yönetim görevi alabilme
- - Alanı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici ve uzman olarak görev alabilme
- - Enerji üretim ve dönüşüm sistem bileşenlerinin tasarım, imalat, tadilat ve montaj projelerini yürütebilme
- - Isıtma, soğutma, havalandırma ve yakma sistemlerin imalat ve projelendirilmesinde görev alabilme
- - Enerji üretim, dönüşüm dağıtım tesislerinin kuruluşunda yönetici olarak çalışabilme
- - Yenilenebilir enerji proje ve uygulamalarında görev alabilme
- - Çevre ve atık yönetim sistemlerinin proje ve uygulamalarında görev alabilme
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- - Öğretim elemanı yetiştirme
- - Ar-Ge birimlerinde görev alabilme
- - Isıl, termodinamik ve mekanik sistemlerin tasarımını ve imalatını yapabilme
- - Enerji sektöründe yönetim görevi alabilme
- - Alanı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici ve uzman olarak görev alabilme
- - Enerji üretim ve dönüşüm sistem bileşenlerinin tasarım, imalat, tadilat ve montaj projelerini yürütebilme
- - Isıtma, soğutma, havalandırma ve yakma sistemlerin imalat ve projelendirilmesinde görev alabilme
- - Enerji üretim, dönüşüm dağıtım tesislerinin kuruluşunda yönetici olarak çalışabilme
- - Yenilenebilir enerji proje ve uygulamalarında görev alabilme
- - Çevre ve atık yönetim sistemlerinin proje ve uygulamalarında görev alabilme
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- - Öğretim elemanı yetiştirme
- - Ar-Ge birimlerinde görev alabilme
- - Isıl, termodinamik ve mekanik sistemlerin tasarımını ve imalatını yapabilme
- - Enerji sektöründe yönetim görevi alabilme
- - Alanı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici ve uzman olarak görev alabilme
- - Enerji üretim ve dönüşüm sistem bileşenlerinin tasarım, imalat, tadilat ve montaj projelerini yürütebilme
- - Isıtma, soğutma, havalandırma ve yakma sistemlerin imalat ve projelendirilmesinde görev alabilme
- - Enerji üretim, dönüşüm dağıtım tesislerinin kuruluşunda yönetici olarak çalışabilme
- - Yenilenebilir enerji proje ve uygulamalarında görev alabilme
- - Çevre ve atık yönetim sistemlerinin proje ve uygulamalarında görev alabilme
Öğrenme Yetkinliği
- - Öğretim elemanı yetiştirme
- - Ar-Ge birimlerinde görev alabilme
- - Isıl, termodinamik ve mekanik sistemlerin tasarımını ve imalatını yapabilme
- - Alanı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici ve uzman olarak görev alabilme
- - Enerji üretim ve dönüşüm sistem bileşenlerinin tasarım, imalat, tadilat ve montaj projelerini yürütebilme
- - Isıtma, soğutma, havalandırma ve yakma sistemlerin imalat ve projelendirilmesinde görev alabilme
- - Enerji üretim, dönüşüm dağıtım tesislerinin kuruluşunda yönetici olarak çalışabilme
- - Yenilenebilir enerji proje ve uygulamalarında görev alabilme
- - Çevre ve atık yönetim sistemlerinin proje ve uygulamalarında görev alabilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- - Öğretim elemanı yetiştirme
- - Ar-Ge birimlerinde görev alabilme
- - Isıl, termodinamik ve mekanik sistemlerin tasarımını ve imalatını yapabilme
- - Enerji sektöründe yönetim görevi alabilme
- - Alanı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici ve uzman olarak görev alabilme
- - Enerji üretim ve dönüşüm sistem bileşenlerinin tasarım, imalat, tadilat ve montaj projelerini yürütebilme
- - Isıtma, soğutma, havalandırma ve yakma sistemlerin imalat ve projelendirilmesinde görev alabilme
- - Enerji üretim, dönüşüm dağıtım tesislerinin kuruluşunda yönetici olarak çalışabilme
- - Yenilenebilir enerji proje ve uygulamalarında görev alabilme
- - Çevre ve atık yönetim sistemlerinin proje ve uygulamalarında görev alabilme
Alana Özgü Yetkinlik
- - Öğretim elemanı yetiştirme
- - Ar-Ge birimlerinde görev alabilme
- - Isıl, termodinamik ve mekanik sistemlerin tasarımını ve imalatını yapabilme
- - Enerji sektöründe yönetim görevi alabilme
- - Alanı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici ve uzman olarak görev alabilme
- - Enerji üretim ve dönüşüm sistem bileşenlerinin tasarım, imalat, tadilat ve montaj projelerini yürütebilme
- - Isıtma, soğutma, havalandırma ve yakma sistemlerin imalat ve projelendirilmesinde görev alabilme
- - Enerji üretim, dönüşüm dağıtım tesislerinin kuruluşunda yönetici olarak çalışabilme
- - Yenilenebilir enerji proje ve uygulamalarında görev alabilme
- - Çevre ve atık yönetim sistemlerinin proje ve uygulamalarında görev alabilme