GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI/SBA 416
Dersin Adı: ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Arş. Gör. Dr. Zeliha KAYAHAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  •www.gazi.edu.tr/~zelihakayahan,www.gazi.edu.tr
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  •zelihakayahan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Çağdaş Türk Sanatının kaynaklarını öğrenebilme.
Çağdaş Türk Plastik Sanatlarının oluşumunda etkili olan sosyo-politik ve kültürel ortamı kavrayabilme
Türk Plastik Sanatlarındaki gelişim ve aşamalarını kavrayabilme
Günümüzde evrensel değerlere sahip özgün yapıtlar tasarlamanın önemini kavrayabilme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş
2. Hafta  19. yüzyılda modernleşme hareketleri
3. Hafta  Asker Ressamlar Kuşağı
4. Hafta  1914 kuşağı ve Sanayi-i Nefise’nin kurulması
5. Hafta  Müstakiller
6. Hafta  Cumhuriyet dönemi sanat
7. Hafta  D grubu
8. Hafta  ARA SINAV
9. Hafta  Yeniler grubu
10. Hafta  1950’li yıllarda soyut sanat
11. Hafta  1960 On’lar grubu Yeni figüratif eğilimler
12. Hafta  Naif Resim Sanatı
13. Hafta  Kavramsal sanat Gerçeküstücüler Foto gerçekçiler
14. Hafta  Müze gezisi
15. Hafta  Genel tekrar
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   TANSUĞ,Sezer, 1993 ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI, Remzi Kitabevi CEZZAR, Mustafa, 1972, Sanatta Batılılaşma ve Osman Hamdi,Sezer Tansuğ, Çağdaş Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, 1986, Sezer Tansuğ, Türk Resminde Yeni Dönem, Remzi Kitabevi, 1990, Nancy Atakan, Arayışlar-Resimde ve Heykelde Alternatif Akımlar, Yapı Kredi Yayınları, 1998, Ayla Ödekan (yay. haz.), Cumhuriyet’in Renkleri, Biçimleri, Tarih Vakfı Yayınları, 1999, Nilüfer Öndin, Cumhuriyet’in Kültür Politikası ve Sanat, İnsancıl Yayınları, 2003,
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Müzelere Teknik Gezi
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
1
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
74
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Günümüz sanatının disiplinlerarası özelliklerine uygun olarak, sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanır.X
2
Profesyonel standartlar düzeyinde bir sanat donanımına sahip olur.X
3
Alanında gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirir.X
4
Alanında kullanılan teknolojilerin gelişimlerine paralel bir şekilde gerekli olan teknik bilgi ve beceriyi öğrenip çalışmalarında kullanır.
5
Öğrenciler kuramsal ve uygulama sorunlarını kavrar ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak yapıt üretir.X
6
Öğrenciler hem bağımsız düşünebilen donanımlı sanatçı adayları; hem de katılımcı, paylaşımcı, anlayış ve kültür farklılıklarına duyarlı, aydın bireyler olarak yetişir.X
7
Sanatçı adayları gözlem ve çözümleme yapabilir, çok boyutlu düşünebilir.X
8
Öğrenciler, sanat, teknik ve mesleki konularda yetkinlik kazanır.X
9
Öğrenci kendini gerçekleştirebilme,çevresini dönüştürebilme bilincine ulaşır.X
10
Çağdaş anlayışta üretilen bilgi, deneyim ve iş gücünün topluma yayılmasına katkıda bulunabilen, akademik araştırmalara öncelik veren,bu birikimini ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştıran öğrenciler yetişir.X
11
Sanatsal yaratıcılıkta,hangi nedenlerin hangi etkilere hangi düzeyde hangi araçlarla yol açtığını kavrar.X