GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
STAJ III/MM 400
Dersin Adı: STAJ III
Dersin Kredisi: 0 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd.Doç.Dr. Nihat GEMALMAYAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/nihatgem
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  nihatgem@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Meslek hayatında çalışılacak bir işletme/kuruluştaki organizasyonu tanımak.
Firmanın kalite yönetim sistemi, maliyet hesaplama yöntemleri, bakım onarım sistemleri, Ar-Ge çalışmaları ve iş akışının incelenmesi.
Makina mühendislerinin endüstrideki rolünü anlamak.
Öğrencileri iş hayatına hazırlamak.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  -
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  -
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  -
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Kuruluş hakkındaki genel bilgiler.
2. Hafta  Kuruluş hakkındaki genel bilgiler.
3. Hafta  Kuruluş hakkındaki genel bilgiler.
4. Hafta  Kuruluş hakkındaki genel bilgiler.
5. Hafta  İşletme/kuruluştaki organizasyonu tanımak.
6. Hafta  İşletme/kuruluştaki organizasyonu tanımak.
7. Hafta  İşletme/kuruluştaki organizasyonu tanımak.
8. Hafta  İşletme/kuruluştaki organizasyonu tanımak.
9. Hafta  Firmanın kalite yönetim sistemi, maliyet hesaplama yöntemleri, bakım onarım sistemleri, Ar-Ge çalışmaları ve iş akışının incelenmesi.
10. Hafta  Firmanın kalite yönetim sistemi, maliyet hesaplama yöntemleri, bakım onarım sistemleri, Ar-Ge çalışmaları ve iş akışının incelenmesi.
11. Hafta  Firmanın kalite yönetim sistemi, maliyet hesaplama yöntemleri, bakım onarım sistemleri, Ar-Ge çalışmaları ve iş akışının incelenmesi.
12. Hafta  Firmanın kalite yönetim sistemi, maliyet hesaplama yöntemleri, bakım onarım sistemleri, Ar-Ge çalışmaları ve iş akışının incelenmesi.
13. Hafta  Rapor hazırlama.
14. Hafta  Rapor hazırlama.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  -
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
100
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
100
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
0
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
5
10
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
2
20
40
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
50
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.