GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ (SEÇ.)/MM488
Dersin Adı: DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ (SEÇ.)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr.Hüseyin TOPAL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem/gazi.edu.tr/htopal
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  htopal@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Doğalgaz tesisatları ve yakma sistemlerinin tasarım yaklaşımları ve temel sistem özelliklerinin anlaşılması.
Ekonomik sektörlerde en uygun uygulama alanlarının belirlenmesi, işletme, enerji ve çevre ekonomisi yönünden en uygun sistem yapısının oluşturulması i
Doğalgaz dış ve iç tesisat tasarımı ve optimizasyonu
Doğalgaz yakan tesislerde güvenlik önlemleri ve güvenlik sistemleri
Doğalgaz tesislerinde emisyon parametrelerinin hesaplanması
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş: Doğalgaz mühendisliğinin kapsamı, doğalgazın fosil yakıtlar içindeki yeri, doğalgazın diğer teknik gaz yakıtlarla karşılaştırılması. Teknik gaz
2. Hafta  Doğalgazın oluşumu, rezervleri. Ham doğalgazın çıkartılması, arıtılması.Doğalgazın gaz ve sıvı fazda iletimi, depolanması, dağıtımı, kullanımı.
3. Hafta  Doğalgazın konut, endüstri, ulaşım, enerji-çevrim ve tarım sektörlerinde uygulamaları, ısı ve gaz yükleri.
4. Hafta  Doğalgaz dış ve iç tesisat tasarımında mühendislik yaklaşımı, yüksek, orta ve alçak basınç doğalgaz dağıtım şebekesi. İç tesisatın sınıflandırılması,
5. Hafta  Düşük basınç iç tesisat tasarım hesapları, boru çaplarının belirlenmesi, tasarım uygulamaları ve optimizasyonu.
6. Hafta  Orta basınç iç tesisat tasarım hesapları, kazan dairesi ve donanımı
7. Hafta  Doğalgazın fiziksel, yanma ve emiyon özelliklerinin tesisat ve yakma sistemi tasarımına etkileri. Doğalgazın yanması ve yanma hesapları.
8. Hafta  1. Ara Sınav.
9. Hafta  Doğalgaz alevlerinin sınıflandırılması, oluşumları, ışıma ve emisyon özellikleri. Alev emisivite ve baca gazı yoğuşma hesapları.
10. Hafta  Doğalgaz kazanlarının ısı transferi özelliği, yanma odası ve taşınım ısıtma yüzeylerinin biçimlendirilmesi ve boyutlandırılması.
11. Hafta  Doğalgaz hazırlama ve yakma sistemleri. Doğalgaz basınç ve debi kontrolu, kritik lüle ve gaz kontrol hattı uygulamaları. Doğalgaz brülörleri.
12. Hafta  2.Ara Sınav
13. Hafta  Doğalgaz kazanları, gaz türbini ve kombine çevrim santralı atık ısı kazanları.
14. Hafta  Doğalgaz kazanlarının tasarımında genel yaklaşım, Doğalgaz kazanlarında deneysel ısıl performans ve emisyon analizleri.
15. Hafta  Doğal Gaz kazanlarının ısıl performans ve emisyon özelliklerinin deneysel olarak belirlenmesi. Emisyon parametreleri ve emisyon hesapları. Doğal gaz v
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  11.M.L.NAYYAR, Piping Handbook, Mc Graw-Hill Inc, C.Edition, 1992. 2.R.H.P.PERRY, C.H.CHILTON, Chemical Engineers, Handbook.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
5
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
3
14
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
1
3
3
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
2
6
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
5
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
71
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.X
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X