GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİYOMEKANİĞE GİRİŞ (SEÇ.)/MM474
Dersin Adı: BİYOMEKANİĞE GİRİŞ (SEÇ.)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr Gör Dr Ümit Keskin
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/umitkeskin
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  umitkeskin@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
1. Mühendislikte disiplinler arası bir yaklaşımı kavramak.
2. Biyokatı ve biyoakışkan mekaniğinde teorik altyapıyı geliştirmek.
3. Güncel bir biyomekanik problemini tasarlamayı, açık-kaynak modern yazılım araçlarını kullanarak modellemeyi ve analiz etmeyi öğrenmek.
4. Böylece ilgili matematiksel teorileri ve sayısal çözümleri uygulama kabiliyeti geliştirmek.
5. Elde edilen bilgiyi açıklayıcı teknik raporlar ve sunumlar ile aktarmak.
6. Yazılı ve sözlü teknik iletişimi geliştirmek. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Genel Bilgiler, Sağlık Alanındaki Uygulamalar, Kısa Hücre Biyolojisi, Genel Yaklaşım Yöntemleri.
2. Hafta  Gerilme, Şekil Değiştirme ve Yapısal Bağıntılar, Bazı Biyomalzemelerin Yapısal ve Mekanik Özellikleri.
3. Hafta  Denge, Malzemeden Bağımsız Çözümlemeler ve Şişme, Kalpteki Kirişsi Kordonlar ve Eksenel Olarak Yüklenmeleri, İnce ve Kalın Biyoyapılarda Basınç Artışı
4. Hafta  Uzama ve Burulma, Kemik Dokuları ve Hücreleri, Kalpteki Kıvrılmalar.
5. Hafta  Kiriş Eğilmesi ve Kolon Burkulması, Atomik Kuvvet Mikroskopuyla Gözlem.
6. Hafta  Doğrusal Olmayan Problemler, Biyolojik Membranlar.
7. Hafta  Ara Sınav I ve Proje I Teslim (Bir biyomekanik analiz yazılımının rapor edilmesi ve sözlü takdimi).
8. Hafta  Gerilme, Hareket ve Yapısal Bağıntılar, Kan Damarlarında Daralma, Kardiyovasküler Sistem.
9. Hafta  Newtonsal ve Newtonsal Olmayan Davranışlar, Kanın Karakteristikleri, Temel Denge Denklemleri.
10. Hafta  Tam Çözümlemeler, Newtonsal Akış, Eliptik Kesitte Akış, Vurulu Akış, Newtonsal Olmayan Akış.
11. Hafta  Kontrol Hacmi ve Yarı-Deneysel Yöntemler, Damarlarda Çatallanma.
12. Hafta  Katı-Sıvı Birleşik Problemler, Toplardamar Mekanobiyolojisi, Biyomembranlarda Difüzyon, Damarlarda Şişen Keseciklerin Dinamiği, Vizkoelastizite, Oyn
13. Hafta  Ara Sınav II ve Proje II Teslim (Güncel bir biyomekanik probleminin tespiti, sayısal testlerin rapor edilmesi).
14. Hafta  Biyomekanik ve Gelecek.
15. Hafta  Final Sınavı ve Proje III Teslim (Problemin tamamlanan analizinin ve sonuçların rapor edilmesi ve sözlü takdimi).
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  JD Humphrey and SL Delange, An Introduction to Biomechanics, Second Edition, Springer-Verlag New York, 2015.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt.
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
12
 Ödev
2
6
 Uygulama
0
0
 Projeler
3
42
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
3
36
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
1
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
1
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
3
1
3
 Sunu hazırlama
2
1
2
 Sunum
2
1
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
4
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
8
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
83
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.32
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.X
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X