GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MÜHENDİSLİK METROLOJİSİ (SEÇ.)/MM461
Dersin Adı: MÜHENDİSLİK METROLOJİSİ (SEÇ.)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Rahmi ÜNAL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/~runal
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  runal@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Metrolojinin temel özelliklerini anlaşılması.
Üretim, kalite kontrol ve metroloji laboratuvarlarında kullanılan referans ölçüm standartlarının öğrenilmesi
Ölçüm Sistemleri, kalibrasyon yöntemleri,kalibrasyon ve metroloji laboratuvarlarının temel özelliklerinin anlaşılması
Metrolojide yapılan ölçümlerin analizinde kullanılan metotların araştırma, geliştirme ve ölçüm sistemlerin tasarımında kullanımının öğrenilmesi.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde verilmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  GİRİŞ: Metrolojiye giriş, metrolojinin amacı ve önemi, bilimsel ölçüm bilim, metroloji terimleri, akreditasyon, belirsizlik
2. Hafta  Mühendislikte kalite kontrol kavramları, metrolojide kalite anlayışı, makina mühendisliği alanında kalite anlayışı, metroloji terimler sözlüğü.
3. Hafta  İstatistiksel kalite kontrol, istatistiğin temel kavramları, olasılık ve olasılık dağılımları, ölçüm hataları ve belirsizlik hesapları,
4. Hafta  Tolerans ve alıştırma sistemleri, geometrik toleranslar, uzunluk ölçümleri, cetveller, vernierli ölçüm cihazları ,kumpaslar
5. Hafta  Mihengir ve derinlik kumpasının metrolojik özellikleri.Mikrometreler, yapılan ölçümler ve kalibrasyonlar, ölçüm hataları.
6. Hafta  Ölçü saatleri, vida diş ölçümleri, dişli çark ölçümleri, açı ölçümleri, açı gönyeleri, açı mastarları, sinus cetveli ve tablası, yüzey prüzlülüğü.
7. Hafta  Arasınav
8. Hafta  Açı ölçümleri ve metrolojisi, açı Standartları ve kalibrasyon, otokolimatör, küçük açı jeneratörü, elektronik açı terazileri, Açı Mastar kalibrasyonu,
9. Hafta  Uzunluk biriminin referas standardı, çift frerekans laserlerin boyutsal ölçümlerde kullanılması ve kalibrasyonu, ölçü mastarlarının kalibrasyonu
10. Hafta  Üç boyutlu ölçüm makinalarında oluşabilen hatalar ve kalibrasyon yöntemleri.
11. Hafta  Kütle metrolojisi, izlenebilirlik, kalibrasyon, kütle, ölçüm protokolü, basınç metrolojisi, basınç kalibrasyon yöntemleri,
12. Hafta  kuvvet ölçüm hiyerarşisi, kalibrasyon yöntemleri, kalibrasyon prosedürü, kuvvet ölçüm yöntemleri, yük hücreleri,
13. Hafta  Sıcaklık metrolojisi, ölçüm teknikleri ve kalibrasyon, sıcaklık metrolojisinin referans standardları, izlenebilirlik.
14. Hafta  Akreditasyon, izlenebilirlik, referans ölçüm standardları, genel tekrar ve sorular.
15. Hafta  Komparatör, minimes, mikrokator, vs ölçüm, kalibrasyon ve sonuçların raporlanması.
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1-Principles of Measurements and Instrumentation. Alan S. Morris “Prentice Hall Second Edition, 1996. 2.Ölçme Tekniği, O.F.GENCELİ, Birsen Yayın evi, Istanbul, 1995, 3.Introduction to Enginering Experimentation, A.J. Wheeler, A.R, Ganji Prentice Hall, 1996
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, ödevler
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
9
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
7
2
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
1
7
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
78
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.12
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.X
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X