GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SONLU ELEMANLAR ANALİZİNE GİRİŞ (SEÇ.)/MM413
Dersin Adı: SONLU ELEMANLAR ANALİZİNE GİRİŞ (SEÇ.)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr.Ezgi Günay
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/egunay
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  egunay@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ders, öğrencilere mühendislik problemlerine bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır.
Öğrencilerin, bilgisayar ortamında ana çözümleme basamaklarını öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Öğrencilere, problemleri sayısal analiz metodlarıyla çözümlenebilir formda nasıl yazabileceklerini öğretmek amaçlanmıştır.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Temel lisans dersleri bu dersle ilgilidir.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Sayısal metotlar, enerji metodları.
2. Hafta  Sonlu elemanlar metodu ile bir boyutlu problemlerin modellenmesi.
3. Hafta  Minimum potansiyel enerji formülasyonu. Ağırlıklı kalıntı yöntemleri.
4. Hafta  Kafes sistemlerin sonlu elemanlar yöntemiyle modellenmesi. ANSYS paket programına giriş.
5. Hafta  İki ve üç boyutlu kafes sistemleri. ANSYS paket programıyla kafes sistem çözümlemeleri.
6. Hafta  Bir boyutlu ağ elemanları için doğrusal, kuadratik ve kübik elemanlara ait şekil fonksiyonların çıkarımları.
7. Hafta  İki boyutlu düzlemsel elastisite problemlerinin ANSYS çözümlemeleri. Dikdörtgen elemanların şekil fonksiyonları.
8. Hafta  Lineer üçgen elemanların şekil fonksiyonlarının çıkarımı.
9. Hafta  Vize 1
10. Hafta  İzoparametrik elemanların tanımlamaları.
11. Hafta  Düzlemsel elastisite problemlerinin değişik elemanlar kullanarak ANSYS programıyla çözümlemeleri.
12. Hafta  Kiriş problemeleri.
13. Hafta  Kiriş problemlerinin ANSYS paket programı ile çözümlemeleri.
14. Hafta  ANSYS koduyla üç boyutlu örnek problemler; Katı cisimler mekaniği problemleri.
15. Hafta  Vize 2
16. Hafta  ANSYS koduyla üç boyutlu örnek problemler; Isı transferi problemleri.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Moaveni,S.,Finite Element Analysis Theory and Application with ANSYS, Prentice-Hall,1999.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
7
7
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
3
3
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
0
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
1
1
 Materyal tasarlama, uygulama
10
1
10
 Rapor hazırlama
3
1
3
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
1
1
1
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X