GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MEKANİZMA SENTEZİ (SEÇ.)/MM407
Dersin Adı: MEKANİZMA SENTEZİ (SEÇ.)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr.Ömer Keleş
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/site/omer
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  omer@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Mekanizma sentezinde kullanılan yöntemlerin öğrenilmesi.
Hareketli parçalara sahip mekanik sistemlerin tasarımında kullanılan yaklaşımların geliştirilmesi. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Kinematik senteze giriş: Sınıflandırma, enümerasyon.
2. Hafta  Temel çubuk mekanizmalarının tasarımı: Dört çubuk ve krank-biyel mekanizmaları.
3. Hafta  Temel çubuk mekanizmalarının tasarımı: Grashof Teoremi, optimum bağlama açısı.
4. Hafta  Yörünge sentezi: Grafik ve analitik metotlar.
5. Hafta  Yörünge sentezi: Grafik ve analitik metotlar.
6. Hafta  Yörünge sentezi: Mekanizma eşlenikleri.
7. Hafta  1.Vize
8. Hafta  Konum sentezi: Grafik ve analitik metotlar.
9. Hafta  Konum sentezi: Grafik ve analitik metotlar.
10. Hafta  Fonksiyon sentezi: Overlay metodu, Chebychev uzayı.
11. Hafta  Fonksiyon sentezi: Grafik ve analitik metodlar,
12. Hafta  2.Vize
13. Hafta  Fonksiyon sentezi: Grafik ve analitik metodlar,
14. Hafta  Freudenstein denkleminin uygulamaları, bilgisayar detekli sentez.
15. Hafta  Güncel uygulamalar.
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1.Mechanisms, E. Söylemez, METU, No:64, 1999. 2.Mechanism Design: Analysis and Synthesis, A.G. Erdman & G.N. Sandor, Prentice Hall, vol:1, Fourth Edition, 2001. 3.Theory of Machines and Mechanisms, J.E. Shigley & J.J. Uicker, McGraw-Hill, Second edition, 1995. 4.Synthesis of Mechanisms, M. Akyurt, King Abdüllaziz University, 1997.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme,Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
7
1
7
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
1
7
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
7
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
7
7
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
77
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır.X
5
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
11
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır.X
12
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X